Utan plats på gymnasiet

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar mellan 16–19 år som är folkbokförda i kommunen, har fullföljt sin skolplikt men som inte genomför eller har fullföljt utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Vägledning för ungdomar utan studieplats eller arbete

Värmdö kommun ansvarar för att följa upp ungdomar mellan 16 och 19 år som:

  • Har avslutat grundskolan och fullgjort sin skolplikt men inte påbörjat studier i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
  • Har avbrutit sina studier i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis från avslutad utbildning.

Ungdomar aktuella inom KAA kommer att kontaktas av kommunen, vanligtvis via telefon/sms och brev, för att erbjudas information och vägledning för att utifrån ungdomens egna behov hitta en lösning gällande studier, arbete eller annan sysselsättning, exempelvis praktik.

Du som är 16–19 år och som inte går på gymnasiet och saknar sysselsättning eller fullföljt gymnasiet med studiebevis istället för gymnasieexamen är också välkommen att själv kontakta oss. Även andra personer i din närhet, exempelvis föräldrar eller skolpersonal är välkomna att ta kontakt via kommunens servicecenter på telefonnummer 08-570 470 00 eller via e-post, KAA@varmdo.se

Info till skolor

Gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor med elever folkbokförda i Värmdö kommun ska till hemkommunen anmäla om eleven avbryter sina studier. Detta görs via blankett. Maila till KAA@varmdo.se för att få tillgång till blankett och maila den sedan till samma adress.