Försäkrade grupper i kommunen

Värmdö kommun har genom Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra personer som är inskrivna i någon verksamhet inom kommunen.

Ungdomar som är skrivna i Värmdö kommun omfattas av försäkringen dygnet runt. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Den försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

För ytterligare information om försäkringen och vad den täcker, se försäkringsbeskedet nedan.