Mat i förskola och skola

Förskola och skola har goda möjligheter att på ett positivt sätt främja bra levnadsvanor och god hälsa. I detta sammanhang spelar skolmaten en stor och viktig roll.

Förutsättningar ska finnas för barn och elever i Värmdö att göra hälsosamma val och underlätta en mer hållbar livsstil där skolan ska fungera som en stödjande miljö.

Specialkost och allergier

90 % av alla födoämnesreaktioner hos barn orsakas av mjölk, ägg, trädnötter och jordnötter. Allergier och födoämnesöverkänslighet ställer särskilda krav på hantering och servering i skolan. Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön ska inte förkomma i köken eftersom de kan utlösa svåra allergiska reaktioner.

Beställ specialkost

Om ditt barn har allergier eller behöver särskild specialkost meddelar du det genom att fylla i och lämna ett intyg till förskola/skola. Intyget är en överenskommelse mellan förskola/skola och vårdnadshavare vilken mat som kan serveras till barnet. Om något ändras är det vårdnadshavarens ansvar för att meddela förskolan/skola.

OBS: Utöver intyget behöver du också visa upp ett läkarintyg till förskolan/skolan som underlag på att det föreligger medicinska skäl för specialkost.

Specialkost intyg , 240.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anpassning av menyn

Anpassning av menyn erbjuds också till personer som av religiösa skäl inte kan äta maten från den ordinarie menyn. Fyll i och lämna in specialkost intyg till förskola/skola.

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta den förskola/skola som lagar maten till ditt barn.

Näringsriktig, hållbar och säker kost

Värmdö kommun befinner sig i en stor omställning när det gäller måltider kopplat till miljö.

Alla som arbetar med matservering arbetar med att anpassa menyer och rutiner för att måltiderna ska vara hållbara på lång sikt. Det innebär bland annat en större andel växtbaserade livsmedel, mindre andel kött, ökad andel råvaror med miljömärkning och aktiva åtgärder för att minska matsvinnet. Detta genomförs bäst genom samsyn mellan kök, förskola, skola, elever och vårdnadshavare. Att alla är med på denna viktiga resa för att värna om miljön och minska miljöpåverkan är nödvändigt. Denna omställning kräver en viss insats från alla berörda. Att vara öppen för att tänka nytt, att med nyfikenhet och stolthet ta sig an nya maträtter och smaker och att alla bidrar till en mindre mängd kastad mat är exempel på hur vi kan hjälpas åt och vara aktiva i miljöarbetet.


Nordiska näringsrekommendationer

De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) utgår från hur barn och vuxna bör äta för att må bra på både kort och lång sikt. En meny som är planerad efter NNR innebär att den tillgodoser de grundläggande energi- och näringsbehoven. Näringsbehovet tillgodoses lättast om maten är varierad.

Närings­rekommendationerna på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Värmdö kommun följer Svenska livsmedelsverkets (SLV) rekommendationer som avser måltider för barn i förskola och skola. De utgår från NNR och det finns ett styrdokument för respektive åldersgrupp:

Måltider i förskolan på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måltider i skolan på Livsmedelverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för måltider i grundskola/grundsärskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för måltider i förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bild föreställer den europeiska unionens flagga