Värmdös öppna förskola

Den öppna förskolan är en träffpunkt för dig med barn mellan 0–3 år som inte är inskrivna på förskolan. För barn yngre än ett år finns dessutom babygrupp. Vi har öppet vardagar, med jul och sommaruppehåll. Blåsippans öppna förskola är nu en del av den nyöppnade familjecentralen som invigdes den 1 september 2022.

Blåsippans öppna förskola

 • En mötesplats för dig som är föräldraledig med barn mellan 0 - 3 år, som inte är inskriven i förskola eller annan pedagogisk omsorg.
 • För barn som är yngre än ett år finns babygrupper.
 • Det finns även en dag i veckan för barn upp till fem år.
 • Vi är också medarrangörer till organisationen ”Svenska med baby”, en aktivitet för alla föräldralediga med barn 0-2 år en gång i veckan.
Fingerfärg

Den öppna förskolan Blåsippan drivs i kommunal regi. Personalen har förskollärarutbildning och följer förskolans läroplan (Lpfö 18).

Vårt mål är att alla barn och vuxna ska bli sedda och bekräftade utifrån sina unika egenskaper och förutsättningar. Allt i vår verksamhet är ett lustfyllt erbjudande. Vi främjar och inspirerar bland annat barns språkutveckling, lek, skapande genom en medveten pedagogisk lärmiljö, både inomhus och ute på vår gård. Vi erbjuder sångstund i våra olika grupper. Det finns många tillfällen för barn och vuxna att inspireras och lära av varandra samt knyta nya varaktiga kontakter.

På öppna förskolan är både du och ditt barn delaktiga i verksamheten. Förälder/annan vuxen ansvarar för sitt/sina barn under vistelsetiden. Här kan du värma medhavd mat och det finns kaffe och te för den som önskar.

Värmdö öppna förskola Blåsippan

Öppettider

All vår verksamhet är gratis och ingen föranmälan behövs till grupper och aktiviteter.

Vi har även sångstund kl:10:00 och kl:13:30

 • Mån fm: Blåsippans öppna förskola 0-3 år kl: 9:00-12:00
  Mån em: Blåsippans öppna förskola baby 0-12 mån kl: 13:00-15:30
 • Tis fm: Blåsippans öppna förskola 0-3 år kl: 9:00-12:00
 • Ons fm: Blåsippans öppna förskola kl: 9:30- 11:30 Svenska med baby som är en öppen föräldragrupp för alla föräldralediga med barn 0-2 år. Träffen innehåller ett tema och sångstund kl:10:00 och fika. Se tema på FB-sidan: Svenska med baby Värmdö.
  Ons em: Blåsippans öppna förskola baby 0-10 mån kl: 13:00-15:30
 • Tors fm : Blåsippans öppna förskola 0-5år kl: 9:00-12:00
 • Fre fm: Blåsippans öppna förskola 0-18 mån kl: 9:00- 12:00


Aktuella tider finns på vår FB-sida : Värmdö öppna förskolor. Där skriver vi veckobrev för aktiviteter och åldersgrupper.

Facebooksida Värmdö öppna förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmdö familjecentral

Blåsippans öppna förskola är nu en del av den nyöppnade familjecentralen som invigdes den 1 september 2022.

Värmdö Familjecentral är en samverkan mellan kommun och region där personalen på Blåsippans öppna förskola, Barnavårdscentralen BVC Hemmesta, Barnmorskemottagningen (BMM), öppna mottagningen Hamnen och förebyggande socialtjänst, samverkar utifrån våra olika uppdrag och kunskaper.

Utifrån Barnkonventionen utvecklar vi tillsammans i kommun och region Värmdö familjecentral till en mötesplats där verksamheterna genomsyras av ett familjecentrerat arbetssätt med ett barnperspektiv där barnet och familjens bästa sätts i centrum.

Samverkan kan se ut på olika vis till exempel att BVC och Hamnen kommer till öppna förskolans babygrupp och berättar om den verksamhet man erbjuder familjerna. Vi kan också ta emot föräldragrupper där vi introducerar vår verksamhet och vårt uppdrag i kommunen.

Kontakt till Blåsippans öppna förskola

Blåsippans öppna förskola ligger på nedre botten under förskolan Blåsippan.

Adress:
Blåsippevägen 7, nb
139 30 Värmdö

Förskollärare:
Tanja Lennmark
08-570 473 81

Förskollärare:
Birgitta Bartak Olsson
08-570 473 80

Rektor:
Ann Pettersson-Lönn
08-570 475 34

Karta som visar Blåsippans öppna förskola