Grovsopfärja sommartid i skärgården

Grovsopfärjan är en service till permanent- och fritidsboende i skärgården.
Färjan besöker öar som inte har permanent återvinningscentral i närheten. Grovsopfärjan kör från maj till och med augusti. Respektera tiderna för varje stopp.

När du besöker grovsopfärjan måste du själv vara på plats och bära ombord avfallet och lägga det i rätt behållare. Inget avfall får lämnas löst på bryggorna.

Privatpersoner får lämna högst en kubikmeter byggavfall, vid större mängd måste du beställa en container.

På grovsopfärjan kan du lämna följande avfall:

  • El-avfall
  • Metall
  • Träavfall som inte är impregnerat eller målat
  • Returpapper
  • Kartong
  • Glasförpackningar
  • Vitvaror inklusive kyl/frys
  • Farligt avfall
  • Restavfall som inte går att återvinna, exempelvis möbler, madrasser och spegelglas.

Grovavfallsfärjan tar inte emot trädgårdsavfall då det måste sorteras ut och inte gå till förbränning enligt ny lagstiftning. Det finns inte plats att ha en container för trädgårds-
avfall på färjan.

I skärgården behöver man ta hand om sitt trädgårdsavfall på den egna tomten eller
alternativt ordna något gemensamt på ön. Kompostera, flisa eller ha ett litet upplag
på tomten.

Ur miljösynpunkt är det inte försvarbart att transportera bort trädgårdsavfall från
skärgården.

För företag

Företag och verksamheter med ett särskilt årskort har rätt att lämna mindre mängd avfall
på grovsopfärjan och till återvinningscentralerna i skärgården. Kontakta kommunen för beställning av årskort.