Frågor och svar förpackningsansvar

Här hittar du svar på några frågor vi får kring kommunens förpackningsansvar. Vi uppdaterar frågorna löpande.

Vad händer och när?

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära och också insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Vad är fastighetsnära insamling?

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, s k "fastighetsnära insamling". Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. Win-win-win.

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis används på sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar, vad är poängen?

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall och tidningar. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt - när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Vilka fraktioner ska sorteras ut och samlas in fastighetsnära?

  • Papper
  • Plast
  • Metall
  • Ofärgat glas
  • Färgat glas
  • Restavfall
  • Matavfall

Hur många hämtningar kan man få till flerbostadshus?

Taxan är uppbyggd för att avfallet ska hämtas max 1 gång i veckan. Om ni kan ha större kärl och få avfallet hämtat mer sällan hålls kostnaden nere. Vi är medvetna om att många har trånga utrymmen och svårt att få till tillräckligt stort utrymme för att få plats med sin avfallshantering. Samtidigt vill vi hålla nere antalet hämtningar för miljömässiga och ekonomiska skäl.

Vilka kärlstorlekar finns att välja mellan för flerbostadshus?

Matavfall sorteras endast ut i 140 literskärl. Plast- och pappersförpackningar sorteras ut i 240 liters-, 370 liters- eller 660 literskärl. Metallförpackningar sorteras ut i 240 liters- eller 370 literskärl. Färgat och ofärgat glas ska sorteras ut separat och sorteras ut i 370 literskärl. Restavfall sorteras ut i 240 liters- 370 liters eller 660 literskärl.

Hur många hämtningar kan man få till enskilda hushåll?

Hämtningarna kommer ske 26 – 6 gånger om året, det vill säga varannan vecka till var åttonde vecka beroende på fraktion.

Vem står för dekaler till flerbostadshus och de med gemensam avfallshantering?

Kommunen tar fram dekaler via den upphandlade entreprenören som fäster dem på kärlen. Fler dekaler att fästa i avfallsutrymmet kommer att finnas att ladda ner från kommunens hemsida. En hel del material finns även på sopor.nu

Vem står för kärlen till flerbostadshus och enskilda hushåll?

Kommunen äger kärlen och upphandlar entreprenörer som levererar kärlen till de boende. Kärlen ingår i abonnemanget.

Kommer återvinningsstationerna finnas kvar när fastighetsnära insamling införs?

Till dess att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, kanske även därefter för insamling av skrymmande förpackningar och som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen.

Kan vi hänvisa till en återvinningsstation istället för att införa fastighetsnära insamling i vårt flerbostadshus?

Om det finns en återvinningstation i närheten av er fastighet kan ni hänvisa till den idag. Men senast 2027 finns krav på fastighetsnära insamling av förpackningar och då kommer återvinningsstationerna finnas till för stora och skrymmande ”sällanförpackningar” som inte ryms i kärl.

Kommer det bli dyrare för mig som invånare?

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna. Tidigare har dessa pengar gått till att bedriva återvinningsstationer. Pengarna kommer nu istället gå till att bedriva fastighetsnära insamling. För er som haft förpackningsinsamling sedan tidigare så kommer kostnaden bli ungefär densamma.

Varför är den fastighetsnära förpackningsinsamlingen inte gratis?

En del organisationer kommunicerar att den fastighetsnära förpackningsinsamlingen ska vara gratis, men ersättningen som producentorganisationerna ger till kommunerna räcker inte. Taxan som invånaren betalar ska bland annat täcka kostnader för personal, kärl, hämtningar, dekaler, kommunikationsinsatser och servicen i att få avfallet hämtat fastighetsnära.

Övriga frågor

Vems är ansvaret för förpackningsavfall från Båtklubbar?

Båtklubben bär själv ansvar. Det är inte ett kommunalt ansvar att samla in förpackningsavfall från båtklubbar.

Klädinsamling

Var samlar kommunen in kläder och textilier?

Kommunen har kontrakt med Human Bridge och myrorna som har behållare på ett flertal återvinningsstationer i kommunen. Just nu pågår ett arbete med att få bort de textilinsamlingsbehållare som står olovligen på återvinningsstationerna.