Bottenfärger och båtbottentvättning

Många båtklubbar arbetar med att fasa ut miljöskadliga bottenfärger och
Värmdö kommun förespråkar alternativ till traditionell bottenmålning.
För att hålla sitt båtskrov rent från påväxt väljer dock många båtägare fortfarande att bottenmåla med färger som innehåller miljöskadliga ämnen. Bygg- och miljöavdelningen har här sammanställt vilka regler som gäller inom Värmdö kommun och hur alternativen ser ut.

Antifoulingfärger med biocider

Båtbottenfärger som med hjälp av kemiskt verkande ämnen motverkar påväxt klassas
som bekämpningsmedel, eller så kallade biocidprodukter. Alla biocidprodukter som släpps
ut på marknaden måste först godkännas av Kemikalieinspektionen. Det är dock viktigt att
komma ihåg att färger innehållande biocider är skadliga för vattenlevande organismer, även om de är godkända.

 • Det finns en lista över vilka färger som är godkända på Kemikalieinspektionens hemsida.
 • Tributyltenn (TBT) har varit förbjudet länge och får inte förekomma på båtskrov. I de fall
  TBT förekommer ska båten saneras snarast på ett säkert sätt.
 • Enbart de biocidprodukter som är framtagna för ostkusten får användas. Att använda
  biocidprodukter avsedda för ett annat område än där båten huvudsakligen förtöjs
  (exempelvis västkustfärg på ostkusten) klassas som ett miljöbrott.
 • Om du använder biocidfärg eller har rester av biocidfärg i underliggande lager måste
  tvättning ske på ett sätt så att färgrester inte läcker ut genom tvättvattnet.
 • Tvätt kan ske exempelvis på en spolplatta med uppsamling och rening av tvättvatten.

Fysikaliskt verkande antifoulingfärger (utan biocider)

Det finns båtbottenfärger som har en fysikalisk verkan istället för en kemisk. Fysikaliskt verkande bottenfärger ger båtskrovet en struktur som motverkar påväxt. Dessa färger klassas inte som bekämpningsmedel och behöver därmed inte godkännas av Kemikalieinspektionen innan de säljs. Även dessa färger kan dock innehålla substanser som inte får spridas i naturen, och tvätt av dessa båtar behöver också ske på ett sätt som förhindrar att färgrester sprids.

 • Tvätt kan ske exempelvis på en spolplatta med uppsamling och rening av tvättvatten.

Alternativ till kemiskt/fysikaliskt verkande antifoulingfärg

Det finns också färger som bara skyddar skrovet mot vatteninträngning, alltså färger som i sig inte skyddar mot påväxt. För den som väljer detta alternativ finns det idag flera metoder att välja mellan för att hålla båten ren från påväxt:

 • I Värmdö kommun finns det möjlighet att tvätta båtar utan kemiskt/fysikaliskt verkande borsttvättar.
 • Förvara båten på land när den inte används, exempelvis i en båtlift eller på trailer.
 • Montera en skrovduk vid förtöjningsplatsen.
 • Tvätta botten manuellt med olika typer av borstar eller tvättsvampar.

Efter sanering av gamla kemiskt/fysikaliskt verkande färgrester finns inga krav på hur tvättning ska ske, utöver att man alltid ska vara uppmärksam på spridning av mikroplaster. En fördel med detta alternativ är att båtar som står på land kan tvättas utan att tvättvattnet behöver renas, såvida man inte använder tvättkemikalier.