Fukt och mögel

Fukt och mögel kan orsaka astma eller överkänslighet och behöver därför åtgärdas. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring i form av organiskt material kan mögel börja växa.

Tecken på fukt eller mögel

Exempelvis fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Fuktproblem kan också visa sig genom till exempel lukt, flagnande färg eller våtrumsmattor som släpper från golvet och blir bubbliga. Men tänk på att problem med mögel varken behöver lukta eller synas med blotta ögat.

Våtutrymmen utsätts ofta för hög våtbelastning. Mögel bildas inte sällan i kakelfogar om man inte regelbundet gör rent, eftersom det där finns tillgång till både organiskt material och kalk- och tvålrester. Detta mögel behöver dock inte betyda att det är en fuktskada. Det visar mer sannolikt ett behov av att bättre hålla fogarna rena, i kombination med att ha en tillräckligt
god frånluftsventilation i och av utrymmet.

Kontakta fastighetsägaren om du har
fukt- och mögelproblem

Problem med fukt och mögel behöver inte alltid vara synligt för ögat eller lukta. Känner du obehag när du vistas i bostaden, till exempel rinnande eller täppt näsa, svidande ögon eller tjock i halsen? Försvinner dessa obehag ganska snabbt när du vistas på andra platser utanför bostaden och sedan kommer tillbaka väl hemma igen? Då kan det vara ett varningstecken.

Kontakta då fastighetsägaren – antingen styrelsen om du bor i en bostadsrättsförening eller hyresvärden om du bor i en hyreslägenhet.

Be fastighetsägaren att kontakta en fuktskade- och inomhusmiljöutredare som är medlem
i nätverket Byggdoktorerna. Det är viktigt att en sådan person blir involverad tidigt i ärendet. Denna ska senare − oberoende och objektivt − kunna intyga å fastighetsägarens vägnar att mikrobiella skador under normala omständigheter inte kan uppkomma igen i bostaden.

Om du misstänker fukt och mögel i ditt eget hus som du själv är ägare till, måste du själv se till att problemet och behövliga åtgärder vidtas. Ta då själv kontakt med en fukt- och inomhus-miljösakkunnig person som är medlem i nätverket Byggdoktorerna.

Länk till Byggdoktorerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebygga fukt och mögel i bad- och duschrum

För att förebygga fuktskador och mögel i badrum finns det några saker du kan tänka på:

  • vid renovering av badrum se till att det utförs på ett fackmannamässigt sätt
  • ha dörren till badrummet öppen efter att du har duschat
  • inte hänga upp för mycket tvätt i badrummet
  • se till ventilationen fungerar (kan kontrolleras genom att hålla en pappersbit framför ventilen som då ska sugas fast)
  • använd duschdraperi om du har badkar eller stäng duschkabinen när du använder duschen så att vattnet inte sprids onödigt mycket
  • inte göra hål i badrumsväggarna, särskilt inte i närheten av duschen

Relaterad information

Klagomålsblankett , 414.7 kB, öppnas i nytt fönster.