Skadedjur och oönskade insekter

Om du upptäcker skadedjur som mjölbaggar, silverfiskar, pälsängrar, kackerlackor, råttor och möss i din bostad ska du försöka hitta källan,
alltså plats och orsak till vad som lockar djuren. Det kan vara spill av
gryn, djurfoder eller en öppnad matförpackning.

Även duvor, flugor och getingar kan vålla olägenheter och betraktas då som skadedjur.
Om platsen rengörs ordentligt kan det ofta vara en tillräcklig åtgärd. Silverfiskar i stor
mängd kan dock vara tecken på att det finns någon onormalt fuktig plats i byggnaden,
kanske en fuktskada.

Fastighetsägaren ansvarar för bekämpning 

Om du bor i hyresrätt och upptäcker skadedjur i eller utanför bostaden ska du kontakta
din hyresvärd som i sin tur behöver kontakta ett skadedjurssaneringsföretag. Om du bor
i bostadsrätt ska du kontakta bostadsrättsföreningens styrelse som behöver agera på motsvarande sätt.

Den som är fastighetsägare ansvarar nämligen enligt miljöbalken för att du ska få bort skadedjuren.

Om du bor i ett eget hus och har problem med skadedjur, får du dock själv kontakta
en saneringsfirma. Som regel finns i hus- eller hemförsäkringen avtal med företag som
arbetar med olika skadedjurstjänster.

Om hyresvärden eller styrelsen inte vidtar några åtgärder som kommer till rätta med
problemet kan du vända dig till kommunens bygg- och miljöavdelning, se länken nedan
om klagomål.

Klagomål