Brandsäkerhet

Dina vanor och din livsstil har stor betydelse för nivån på ditt brandskydd hemma och utomhus. Små förändringar kan ge stora resultat för säkerheten.

Håll dig uppdaterad

Eldning utomhus

Tänk alltid på detta när du ska elda utomhus:

 • Att det inte råder eldningsförbud eller avrådan!
 • Elda inte om det blåser mycket, då kan glödande partiklar spridas till omgivningen
 • Elda inte när det är mörkt ute.
 • Hitta en bra plats att elda på.
 • Bygga upp eldstaden med stenar och sand så att branden inte sprider sig.
 • Ha tillgång till vatten.
 • Lämna inte eldstaden obevakad.
 • Det kan leda till bränder eller till falsklarm.
 • Glöm inte att släcka elden ordentligt när du lämnar platsen

Om det börjar brinna

Det är alltid bra att i förväg ha gjort upp en plan för hur du ska agera om det skulle börja brinna i din bostad. Att handla på rätt sätt kan vara avgörande för om det stannar vid ett tillbud eller om det blir en fullt utvecklad brand.

Gör så här om det börjar brinna:

 • Rädda först dem som är i livsfara, utan att utsätta dig själv för fara. Tänkt på att den giftiga röken stiger uppåt.
 • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Stäng in branden.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brandriskprognos

Krisinformation Länk till annan webbplats.Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Är du osäker på brandrisken, så kontakta räddningstjänsten i kommunen innan du eldar. Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Skogsbränder

Skogsbränder kan uppstå på grund av eldning, skogsavverkning, gnistor från tåg eller blixtnedslag. Vid långvarig torka, då även djupare markskikt är uttorkade, kan en antändning leda till att en svår brand utvecklas. Även om brandriskprognosen visar ett lågt värde kan det vara olämpligt att elda om det har varit torrt i markerna länge. Det kan vara mycket farligt att gå ut i skogen efter en skogsbrand. Kontakta räddningstjänsten i din kommun om du är osäker på vad som gäller. SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta Länk till annan webbplats. under våren och sommaren.

Din beredskap

Om du är osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller. Den kommunala räddningstjänsten eller länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud vid hög brandrisk. Detta brukar meddelas i Sveriges Radio P4 Länk till annan webbplats. samt på respektive länsstyrelses, kommuns och räddningstjänsts webbplats.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden, men det kan vara tillåtet att grilla på iordningställda grillplatser eller hemmagrillar. Är du osäker på vilka regler som gäller där du bor, kontakta din kommunala räddningstjänst. Läs mer om eldningsförbud på MSB:s webbplats DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats..

Appen BRANDRISK Ute

BRANDRISK Ute är en applikation för mobila enheter som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och för att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SMHI.

Några bra säkerhetstips

Elda rätt i öppen spis och braskamin

Se till att spisen eller kaminen är rätt installerad och att den är godkänd vid sotarens brandskyddskontroll.

Var försiktig med elektriska produkter och elfel

Laddare, TV-spel och datorer är exempel på elektriska prylar som blir varma. Täck inte över dem och dra ur kontakten när du har använt dem färdigt. Använd inte trasiga apparater och sladdar. Se till att glödlampor och spotlights inte kommer för nära något brännbart eller kan trilla ner. Byt blinkande lysrör, de kan överhettas och orsaka en brand. Anlita alltid en elektriker för att utföra elarbeten hemma.

Rök aldrig i sängen

Sängrökning är den vanligaste orsaken till dödsbränder.

Var noga med spisen

Var noga med att stänga av spisplattan när maten är klar och lägg aldrig brännbart material på spisen. Om det börjar brinna i en kastrull, lägg på ett lock, släck aldrig med vatten.

Passa de levande ljusen

Blås ut ljusen innan du lämnar rummet och håll dem borta från gardiner och annat brännbart. Ställ aldrig värmeljus i större grupper, direkt på brännbart underlag eller i vattenbad.

Skaffa bra brandskyddsutrustning

Det är viktigt att skaffa bra brandskyddsutrustning till hemmet. Med brandvarnare, handbrandsläckare och en brandfilt är du väl utrustad. Brandvarnaren ger dig tidig varning och med handbrandsläckare och brandfilt ökar dina möjligheter att släcka eller begränsa branden. Brandvarnare ska sitta i taket och kontrolleras varje månad. Den brandsläckare vi rekommenderar för hemmet är pulversläckare på minst sex kilo.

Läs mer på

Din säkerhet Länk till annan webbplats.Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.