Förebygg inbrott

Under semester och ledighet passar många tjuvar på. Inbrotten skjuter i höjden, speciellt i villaområden. Genom att tänka som tjuven och följa de här tipsen kan du förebygga inbrott.  

Inbrott i bostad

Bostadsinbrott skapar stort obehag för den som drabbas. Förlusten av personliga tillhörigheter kan vara oersättlig och skadegörelse på bostaden kan bli kostsamt och tidskrävande. Nedan har vi samlat olika tips på hur du kan minska risken för att drabbas av inbrott i din bostad.

Grannar mot brott

Grannsamverkan är en etablerad metod för att förebygga inbrott i bostäder. Grunden i grannsamverkan är att de boende i ett område ser över den egna bostadens skydd och hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer i området.

Är du intresserad av att starta upp Grannar mot brott i ditt bostadsområde?


Grannsamverkan, polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur tänker inbrottstjuven?

En inblick i hur de som begår bostadsinbrott tänker och agerar får du i skriften Vad vet du om bostadsinbrott, Polisens webbplats Länk till annan webbplats.? Rapporten bygger på intervjuer med 20 personer som har begått bostadsinbrott. Samtliga som intervjuats menar att det finns insatser som skulle ha stoppat dem från att begå inbrotten.

Inbrott i bil

Att bli utsatt för bilinbrott kostar både tid och pengar. Förutom självrisken blir det krångel och arbete i form av kontakter med försäkringsbolag och verkstäder. Och så står man utan bil. Men det går att skydda sig. Nedan finner du tips på hur man kan förebygga bilbrott.

Vad kan jag själv göra?

Lämna inget i bilen - töm bilen själv. Detta gäller inte bara traditionella stöldbegärliga varor som kamera, dator och liknande. Även ett cigarettpaket kan vara motiv för inbrott om tjuven tror att risken för upptäckt är låg.

Tänk på hur du hanterar och förvarar bilnyckeln. Särskilt bilnycklar till nyare årsmodeller är stöldbegärliga och det är dessutom dyrt att koda om och införskaffa en ny bilnyckel.

Stöldbegärliga delar som fälgar, backspeglar, stereo etc. kan med fördel märkas med SSF DNA-märkning. Märkningen fungerar avskräckande och kan binda en brottsling till en stöld.

Mer information hittar du på

Svenska stöldskyddsföreningens hemsida Länk till annan webbplats.

När du parkerar bilen kontrollera att bilen verkligen går i lås innan du lämnar den. Hörs det att bilen går i lås har du inte blivit utsatt för störningssändare.

Bilinbrott, Brottsförebyggande rådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blivit utsatt för inbrott

Det kan kännas kränkande och obehagligt att bli utsatt för bostadsinbrott eller källarinbrott och att veta att en okänd person gått igenom dina tillhörigheter. Anmäl brottet snarast möjligt.

Viktigt att anmäla

Anmäl inbrottet så fort som möjligt, så att inte spår på brottsplatsen hinner försvinna. Har du blivit utsatt för bostadsinbrott gör du en anmälan genom att ringa 114 14.

Om du misstänker att det finns personer kvar i din bostad, ring 112. Är fler drabbade ska alla göra var sin polisanmälan.

Att tänka på vid anmälan

Anmäl brottet så snart som möjligt för att spåren inte ska försvinna från brottsplatsen. Om du blir av med egendom som du inte har försäkrat är det ändå viktigt att du anmäler.

Städa inte på brottsplatsen innan polisen varit där. Vid en teknisk undersökning finns möjlighet att insamla spår från gärningspersonen, såsom dna. Det innebär att brottet kan bli löst längre fram om gärningspersonen till exempel grips för ett annat brott. Om du städar innan polis varit på platsen kan spåren försvinna.

Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt när du anmäler brottet:

  • Hur har gärningspersonen tagit sig in i bostaden? Krossad fönsterruta? Uppbruten dörr?
  • Vad har gärningspersonen orsakat för skador?
  • Har någon annan person i din närhet gjort några iakttagelser? Berätta det när du gör din anmälan.
  • Uppge redan när du gör din anmälan om stulna föremål är märkta med märkdna. Om föremålen är märkta med märkdna ökar det väsentligt möjligheterna för polisen att återföra föremålen till sina rättmätiga ägare. Om du i efterhand kommer på fler föremål som försvunnit, gör då en komplettering på telefon 114 14 eller via internet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ju bättre du kan beskriva föremålen desto större är möjligheten att du återfår dina tillhörigheter.

Tänk även på...

  • Är du försäkrad, ring och anmäl inbrottet till ditt försäkringsbolag.
  • Är dörren uppbruten, kontakta en låssmed eller en leverantör av dörrar.
  • Till stöld genom inbrott i bostad räknas när okänd gärningsperson brutit sig, eller på annat sätt tagit sig in i bostaden eller fritidshuset, i källaren, på vinden eller i garaget.

Läs mer om brottsanmälan på Polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.