Olyckor

Alla människor reagerar olika på att vara vittne till en olycka eller en allvarlig händelse. Reaktioner kan uppstå direkt, en tid efter händelsen eller inte alls, beroende på händelsens karaktär.

För dig som bevittnat en olycka

Akuta reaktioner

Under de första timmarna eller dagarna efter en olycka eller extrem händelse kan du uppleva en stark känsla av overklighet. Tidsuppfattningen kan förändras och det du har varit med om kan upplevas som en dröm, och du kan ha svårt att tro att det verkligen har hänt. Det är också vanligt att känslan av overklighet upplevs parallellt med en frånvaro av starka känslor. Detta kan leda till självförebråelser för att du under händelsen inte kände mer än du gjorde, och att du inte känner mer den närmaste tiden efter.

Du kan ha svårt att somna, sova oroligt eller vakna ofta. Även mardrömmar förekommer. Du kan känna dig otrygg och ha svårt att vara ensam. Med tiden kan bilder och känslor av återupplevande av händelsen tränga sig på.

Besvär som skakningar, svettningar, huvudvärk, illamående, trötthet och spänningar kan uppstå. Överkänslighet i form av irritation och ilska är också vanligt.

Dessa reaktioner är fullt normala att uppleva under och efter en olycka eller extrem händelse. Det är vanligt att man upplever ett förändrat medvetandetillstånd som innebär att man tar in, bearbetar och lagra information annorlunda än vanligt.

Efterreaktioner

Efterreaktioner kan komma efter olika lång tid efter att man har varit med om en olycka eller extrem händelse, eller inte alls. Den vanligaste reaktionen är ofta påträngande synintryck eller minnen från händelsen. Minnena kan uppkomma både i vaket tillstånd och under sömn.

Andra efterreaktioner kan vara:

 • Ångest och rädsla
 •  Minnes- och koncentrationssvårigheter
 •  Sömnstörningar och trötthet
 •  Skuld och självförebråelser
 •  Nedstämdhet och sorg
 •  Irritabilitet och ilska
 •  Minnen och känslor från tidigare svåra händelser återkommer och återupplevs
 •  Störningar i relationer till andra

Vad kan du göra själv?

 • Tala med andra om det du varit med om. Utnyttja det stöd som arbetskamrater, familj och vänner kan ge
 • Undvik alkohol och lugnande mediciner
 • Var gärna fysiskt aktiv
 • Återgå till ditt arbete och rutiner så fort som möjligt

När behöver du hjälp?

Om du uppvisar något av följande bör du eller ni överväga att söka professionell hjälp:

 • Om efterreaktionerna efter en längre tid inte avtar utan är oförändrade eller blir starkare
 • Om du inte fungerar i arbetet eller i privatlivet
 • Om du inte är dig lik, eller genomgår en personlighetsförändring

Kontakta din vårdcentral eller företagshälsovård.

Hur gör jag som först på plats vid olycka?

Att komma först fram till en trafikolycka kan vara en stressande och omtumlande upplevelse. Man kan möta människor med panik, människor som är apatiska, upprörda eller till synes helt oberörda. Ingen situation är den andra lik. Men att ha lite förkunskaper för hur man bör agera vid en sådan här situation kan göra upplevelsen mycket tryggare och säkrare.

Nedan följer några punkter som i grova drag kan hjälpa dig att göra en bra insats för personerna som är inblandade.

OBS! Genomgående för alla trafikolyckor är att du ska vara noggrann med din egen och andras säkerhet på olycksplatsen:

 • Sätt på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel för att varna bakomvarande att något har hänt.
 • Om du upptäcker drivmedelsläckage så bör du vara mycket uppmärksam. Det kan räcka med en gnista för att brand ska uppstå. Finns det någon som har en brandsläckare i bilen bör den finnas nära till hands.
 • Var försiktig vid kontakt med blod. Fråga en skadad och denne har några sjukdomar som du bör veta om. Har man hepatit, HIV och liknande sjukdomar har man skyldighet att berätta det vid en trafikolycka.

När du har säkrat olycksplatsen så gott det går, ringt 112, och kommer fram till en person som är skadad finns det en minnesramsa som underlättar otroligt mycket, nämligen L-ABC. Lär du dig den har du stor chans att göra en bra insats för den skadade, och inte missa något viktigt. Denna minnesramsa är officiell och används av all räddningspersonal i Sverige. Skillnaden för privatpersoner och räddningspersonal är att det tillkommer två bokstäver till, nämligen D och E.

Gör åtgärderna i varje bokstav en efter en, och gå inte vidare till nästa bokstav förrän du gjort klart den tidigare. Bokstäverna är i ordning efter hur livshotande är.

L = LIVSFARLIGT LÄGE:

Denna bokstav beskrevs längre upp på sidan. Allt som är direkt livsfarligt för den skadade måste elimineras (eller att den skadade tas därifrån). Brinner bilen? Ligger han/hon mitt på vägen? Ligger bilen i ett vattendrag?

A = AIRWAYS (Fria luftvägar):

Nu ser du till att den skadade får fria luftvägar. Att personen har andning är livsviktigt och ska alltid kontrolleras så snabbt som möjligt. Ett snarkande eller pipande ljud är bland annat ett tecken på ofri luftväg. Håll upp huvud och nacke utan att göra några vridningar på kotpelaren. Om personen redan andas går du vidare till bokstaven B.

Om den skadade INTE börjar andas, får du lämna L-ABC och börja göra hjärt- och lungräddning.
Om personen endast får fri luftväg med din hjälp, måste du vara kvar på bokstaven A tills du får hjälp att fortsätta med din kontroll.

B = BREATHING (Hur är andningen?):

Om personen har andning bör du se, lyssna och känna efter hur andningen är. Andas tillsammans med den skadade för att se ifall andningen är normal. Det märker du ganska snabbt. En mycket snabb andning, eller en mycket långsam andning kan vara tecken på att personens skador är kritiska. Detta är dock inte något du kan göra någonting åt mer än att invänta räddningspersonal. Istället bör du försöka lugna ner personen så att denne får så god mängd luft som möjligt. Lätta på åtsittande kläder, säkerhetsbälte och andra saker som kan hindra en god andning.

C = Circulation (Hur är pulsen? Större blödningar?):

Därefter kontrollerar du pulsen och ser efter så att den skadade inte har några större blödningar. Pulsen kontrollerar du genom att känna med två fingrar på halsen alldeles intill luftstrupen. En mycket hög, eller mycket låg puls kan vara tecken på att skadorna är kritiska. Även här kan man inte göra något annat än att försöka lugna patienten så mycket som möjligt.

Om personen blöder kraftigt från något sår på kroppen bör blödningen stoppas snabbt. Har man inget första förband går en t-shirt, tröja, handduk eller liknande saker alldeles utmärkt. För att lättare få stopp på en blödning kan man lägga något under förbandet för att skapa ett tryck på såret. Om någon kroppsdel är helt av måste den skadade änden snöras av med ett bälte, rem eller liknande för att inte den skadade ska förblöda.

Du kan förbereda på SOS-operatörens frågor genom en koll runt dig. Här är några av de frågor SOS kommer att ställa:

Var beredd att svara på SOS-operatörens frågor:

 • vad har hänt
 • var någonstans har olyckan hänt
 • vilket telefonnummer ringer du från
 • vilken typ av skador har de skadade
 • sitter någon fastklämd
 • vilken typ av fordon är inblandade
 • om det är en lastbil, finns orange "farligt gods skylt"
 • om motorväg, i vilken körbana: riktning mot...

Om blåljus i trafiken

Vad gör du om du är ute och kör och ser blåljus i backspegeln? Som bilist gäller det att vara uppmärksam på både medtrafikanter och omgivningen runt omkring. Om du dessutom hör sirener eller ser blåljus närma sig är det viktigt att agera lugnt och tydligt så att du inte utsätter dig själv eller någon annan för fara. Det är vid rusningstid som det händer flest olyckor ute i trafiken. Det är också den tid på dygnet då det är som svårast för räddningsfordon att ta sig fram.

Om du är i vägen för en utryckning:

 • Agera lugnt och tänk efter hur du kan lämna fri väg på ett säkert sätt. Panikbromsa inte!
 • Visa tydligt vart du ska genom att blinka, titta och därefter kör åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet.
 • Tänk på att det ofta kommer flera utryckningsfordon efter varandra.

Om du kör på motorväg:

 • Lämna plats för utryckningsfordon i mitten av vägbanan. Tänk på att det ofta kommer flera fordon efter varandra.

Avspärrningar vid en olycksplats:

 • Rött fast ljus på våra skyltar betyder att vägen är helt avstängd
 • Gult blinkande ljus betyder att vägen är delvis öppen. Iakttag mycket stor försiktighet när du passerar. Var rädd om personalen som arbetar på vägen.

Räddningstjänsten arbetar så fort de kan för att kunna öppna upp vägen igen, dock måste de se till att arbetsplatsen är så säker som möjligt för vår räddningspersonal, ambulansen, polisen, bärgarna samt övriga organisationer som kan vara inblandade i räddnings- och återställningsarbetet. Vi ber er respektera detta.