Aktuell drift­information

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

 • VATTEN / AVLOPP

  Brunt vatten kan förekomma vid Skeppsdalström

  På grund av ett tidigare arbete på ledningsnät så kan brunt vatten förekomma i området kring Skeppsdalström. Missfärgningen är kalk- och rostavlagringar som lossnat i ledningsnätet. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farligt. Undvik att tvätta vit tvätt i tvättmaskinen. Arbetena beräknas pågå under våren.
 • AVFALL

  Avfallshämtarna behöver din hjälp!

  När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut ditt matavfallskärl för tömning.

  Läs mer här

 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

  Mer information om bräddningar

 • GATA / PARK

  Utbyggnad gång- och cykelväg Mörtviksvägen

  Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Mörtviksvägen mellan Älgkroksvägen och Abborrvägen beräknas starta under augusti 2020 och vara klart våren 2021. Detta projekt kommer även samordnas med VA-avdelningen där rör markförläggs för kommande utbyggnad av vatten och avlopp.