Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Avstängning vatten Lövhamra måndag 6/4

På grund av vatten- och spillvattenarbete på Ingarö kommer kommunen stänga av vattnet från kl. 08:00–11:00 på måndag den 6 april.

Det gäller fastigheterna på:

Baron Cederströms väg, Pastor Ödmans väg 4–18, Stickvägen 5 och 11.

Grävarbeten Björnkärret/Lugnet under våren

Kommunen byter belysningskabel och stolpar på Hermelinvägen, Harstigen,
Järvvägen och Rådjursvägen i Björnkärret/Lugnet i Gustavsberg. Arbetet genomförs under våren och beräknas klart till juni. Vägarna kommer hela tiden vara körbara, men framkomligheten kan
tidvis vara något begränsad. Vid frågor kontakta tekniska driftavdelningen via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Se område på karta (pdf)

Arbeten utmed Gamla skärgårdsvägen 23/3-26/3

Inom markerat område, se bild, kommer ett räckesarbete att utföras måndag 23/3 till torsdag 26/3 på dagtid. Arbetet är vid den ena gångbron efter "potatiskurvan" om man åker från Gustavsberg mot stan.

Detta kommer innebära viss störning för både vägtrafikanter och gående/cyklister. Det kommer vara nedsatt hastighet och trafikljus på sträckan.

SL är informerade.

bild på avstängning Gamla Skärgårdsvägen

Den gula markeringen visar var räckesarbetet kommer att utföras.


Ny gång- och cykelväg utmed Leveransvägen

Ny gång- och cykelväg är nu färdigställd utmed Leveransvägen fram till bussdepån. Nu pågår arbeten som påverkar gång- och cykelvägen när kommunen bygger om för den nya återvinningscentralen.

Översikt arbete GC-väg Leveransvägen (pdf)

Renovering av cirkulationsplatser

Renovering av cirkulationsplatserna kommer ske längs med Gustavsbergsvägen vid Värmdö marknad. Arbetet kommer starta under vecka 45 och kommer pågå under november och december månad.

Plantering vid cirkulationsplatserna kommer att ske under våren 2020.

Till översikt cirkulationer (pdf)

Bräddningar

Tidigare

4 mars

Pumpstation Haghulta

(Haghultavägen)

06-00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationen Ingarö strand

(Eklövsvägen)

12-00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstation Mörtnäs

(Mörtnäsvägen)

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationshus Ängsvik

(Maria Höglunds väg)

Orsak: ovidkommande vatten


1 mars

Pumpstation Lövhamra

(Mäster Palms väg)

Ca kl 9-23

Orsak: Ovidkommande vatten


9 februari
Pumpstation Ålstäket
(Skärgårdsvägen 203)
Ca 21-23
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Mölnviksviken (Poseidons väg 3)
Ca 21-22
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage

18 december
Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

14 december, 14:30 - 05:00
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 17:00 - 01:00
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 14:00 - 02:00
Pumpstation Mörtnäsvägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 15:00 - 00:00
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder nederbörd