Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se eller 08-570 470 00.

Belysningsarbete vecka 31

Beläggning och belysningsarbetet kommer ske på gång- och cykelvägen mellan Hemmesta skola och Torshäll under vecka 31.
Arbetet omfattar underhåll av sträckan där vi framförallt förbättra tillgänglighet i form av ny beläggning men vi kommer även se över belysningen på sträckan som en trygghetshöjande åtgärd.
Arbetet beräknas vara färdigt under September 2020.

Gata/park använder regn- och sjövatten vid bevattning

Då Värmdö har begränsat med dricksvatten för tillfället vill tekniska driftavdelningen förtydliga att det vatten dom använder vid t.ex. bevattning av blomsterurnor, klottersanering, sopning och liknande är regn och sjövatten.


Begränsad framkomlighet ­Båtvägen från 14/4,
cirka 10 veckor

Båtvägen är den angränsande gatan väster om Gustavsbergs Vårdcentral.

Kommunen kommer att tillgänglighetsanpassa ytan - se gulmarkering på bilden - med ny gång- och cykelbana och belysning. Arbetet beräknas hålla på i cirka 10 veckor från och med tisdag 14 april.

Det kommer därför att vara lite begränsad framkomlighet på Båtvägen.

Grävarbeten Björnkärret/Lugnet under våren

Kommunen byter belysningskabel och stolpar på Hermelinvägen, Harstigen,
Järvvägen och Rådjursvägen i Björnkärret/Lugnet i Gustavsberg. Arbetet genomförs under våren och beräknas klart till juni. Vägarna kommer hela tiden vara körbara, men framkomligheten kan
tidvis vara något begränsad. Vid frågor kontakta tekniska driftavdelningen via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Se område på karta (pdf)


Ny gång- och cykelväg utmed Leveransvägen

Ny gång- och cykelväg är nu färdigställd utmed Leveransvägen fram till bussdepån. Nu pågår arbeten som påverkar gång- och cykelvägen när kommunen bygger om för den nya återvinningscentralen.

Översikt arbete GC-väg Leveransvägen (pdf)

Bräddningar

Tidigare

4 mars

Pumpstation Haghulta

(Haghultavägen)

Kl. 06–00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationen Ingarö strand

(Eklövsvägen)

Kl. 12–00

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstation Mörtnäs

(Mörtnäsvägen)

Orsak: ovidkommande vatten


Pumpstationshus Ängsvik

(Maria Höglunds väg)

Orsak: ovidkommande vatten


1 mars

Pumpstation Lövhamra

(Mäster Palms väg)

Cirka kl. 9–23

Orsak: Ovidkommande vatten


9 februari
Pumpstation Ålstäket
(Skärgårdsvägen 203)
Cirka 21–23
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Mölnviksviken (Poseidons väg 3)
Cirka 21–22
Orsak: Strömavbrott

Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage

18 december
Pumpstation Lövhamra (Mäster Palms väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

18 december
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder inläckage av regnvatten

14 december, 14:30 - 05:00
Pumpstation Haghultavägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 17:00 - 01:00
Pumpstation Ingarö strand (Eklövsvägen)
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 14:00 - 02:00
Pumpstation Mörtnäsvägen
Orsak: Stora mängder nederbörd

14 december, 15:00 - 00:00
Pumpstation Ängsvik (Maria Höglunds väg)
Orsak: Stora mängder nederbörd