• Väg 222 delvis avstängd
    18.03 Fortsatt trafikstörningar på SkurubronTrafikverket meddelar att Skurubron åter är öppen för trafik, dock förekommer det ännu en del begränsningar som leder till köer.Alla kommunala förskolor har öppet tills alla barn är hämtade. Vi uppmanar till att försöka hjälpa varandra med hämtningar i skolor och förskolor. Du kan själv hålla dig uppdaterad om trafikläget på www.trafiken.nu samt kollektivtrafi...
    Mer information

Grönområden och parker

Den bostadsnära naturen är viktig för vår hälsa och för djur- och växtlivet. Mycket av markerna som omger oss ägs av privata markägare och en del ägs av kommunen.

Parken i Gustavsbergs centrum är kommunens största park. Men det finns också gröna ytor med lek- eller idrottsredskap, till exempel Thun-Olle-parken, Björkåsparken, och Stavsnäs gärde. Dessutom äger kommunen ett flertal idrottsplatser och spontanidrottsytor. De flesta sköts av kommunen, några i privat regi. Skötsel av kommunens parker innefattar gräsklippning, rensning av ogräs och plantering, vattning och allmänt underhåll.

Nya parker planeras

I framtidsplanerna för Värmdö kommun ingår att anlägga parker i nya bostadsområden för att harmoniera med den omgivande naturen. Planerade parker är den nya stadsparken i hjärtat av Gustavsberg och Fabriksparken som blir ryggraden i det gamla fabriksområdet.