Hemmesta sjöäng

Hemmesta sjöäng är en våtmark och ett rekreationsområde för fågel, fisk och människa. Kommunen ansvarar för drift och skötsel av områdets anläggningar och stigar.

Pionjärprojekt i Hemmesta sjöäng

Hemmesta sjöäng är just nu en av världens bäst uppföljda våtmark. SLU driver i samarbete med Sportfiskarna och Värmdö kommun projektet EPIKE, vars främsta mål är att lära sig mer om gäddan, dess naturliga habitat och ultimata livsvillkor. Alltför att säkerställa en kvalitativ bestånds-övervakning och en god återväxt av gäddan i vår skärgård. Det unika projektet använder DNA-vattenprover, kameror och rörelsesensorer för att övervaka gäddorna som kommer till Hemmesta sjöäng för att leka.

Thumbnail för film


Hemmesta sjöäng är bland annat lekplats för olika fiskarter, som kan ta sig upp på ängen från en bäck via en fiskpassage. Hittills vet man att gädda, abborre och mört gått upp på ängen.

Ett projekt genomfördes för att restaurera våtmarken och skapa ett fint friluftsområde. Projektet var ett samarbete med Trafikverket, Världsnaturfonden, Sportfiskarna och Värmdö fågelklubb.

Projektrapport , 5.4 MB.

Värdering av ekosystemtjänster , 751.5 kB.

 

Insektsinsamling Hemmesta sjöäng

Doktoranden David Åhlén arbetar med ett forskningsprojekt vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik vid Stockholms universitet där han undersöker hur hävd vid en våtmark påverkar mångfalden av leddjur i dess strandzon. Projektet pågår i ett tjugotal våtmarker omkring Uppland som huvudsakligen är belägna i jordbrukslandskapet, där han samlar in insekter och spindlar, undersöker födovävar och vattnets näringshalt. Målet är att kunna svara på hur våtmarker ska brukas för att gynna biodiversiteten av leddjur, men också för att förstå om våtmarker kan gynna landskapet i fler aspekter än enbart att generera biodiversitet; exempelvis som en kolsänka för växthusgaser.

Här kan ni höra lite mer ingående kring projektets ursprungsidé Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattendraget Hemmesta sjöängFörstora bilden

Vattendraget i Hemmesta sjöäng

Fågeltorn Hemmesta sjöängFörstora bilden

Ett av fågeltornen är anpassat för rullstolar och barnvagnar. Foto: Ann Hagström

Bild på en gäddaFörstora bilden

En fiskare som håller en gädda. Foto: Tom Arnbom

Kartbild på Hemmesta SjöängFörstora bilden

Kartbild av Hemmesta sjöäng