Kalk i vattnet

Kalkbeläggningar uppstår när vattnet är mineralrikt och innehåller mycket kalcium och magnesium. Beläggningarna är en reaktion som uppstår när mineralerna kommer i kontakt med varmt vatten. Vårt vattenverk på Ingarö levererar ett mineralrikt och medelhårt till hårt vatten, med en hårdhet mellan 8–12 dH. Ett hårdare vatten kan ge kalkbeläggningar på olika ytor.

Frågor och svar om kalk i vattnet

Var levereras det hårdare vattnet i Värmdö?

Boende på Ingarö och även delar av Gustavsberg får det hårdare vattnet. Det mesta av vattnet som levereras är en blandning av Ingarövatten och Stockholmsvatten, den största delen av Värmdö får ett blandvatten.

Utfällningar sker mer i de så kallade ”blandzonerna” där vattnet möts. Dessa zoner förflyttas beroende på efterfrågan och hur mycket vatten som produceras på Ingarö.

Är kalk farligt för kroppen?

Kalk är inte skadligt för kroppen, utan tvärtom nyttigt. Genom att dricka kranvatten får du i dig många livsnödvändiga ämnen, bland annat kalcium.

Vad är det vita beläggningarna på mitt porslin och diskbänken?

Vita beläggningar på till exempel diskgods och sanitetsporslin orsakas av utfällningar av kalcium (Ca). Kalcium finns naturligt i löst form i allt dricksvatten. Halterna varierar beroende på från vart vattnet kommer. I vattnet som levereras från Ingarös grundvattentäkt finns det mer kalk än i det som kommer från Stockholm och Mälaren.

När vatten avdunstar från ytor sker en utfällning av löst kalcium i form av vita beläggningar. Hur mycket som fälls ut beror på vattnets hårdhet. Ett kallt vatten hinner oftast rinna av och ta med sig en del av den lösta kalken, medan ett varmt vatten avdunstar och lämnar en större del kalk kvar på ytan. Beläggningarna kan tas bort med hjälp av en svag syra, till exempel ättika eller citronsyra.

Kan jag göra något för att minska kalkutfällningar från vattnet?

Kalken fäller främst ut i varmt vatten och ju varmare vatten desto mer kalkutfällning:

  • Undvik onödigt hög temperatur i varmvatten­beredaren. Har du egen varmvattenberedare är det bra att känna till att det är när vattnet hettas upp som kalkutfällningen sker. Temperaturen ska inte vara onödigt varmt, cirka 65 grader är lagom. Varmare temperatur ökar kalkutfällningen.
  • Det finns anläggningar som man kan installera i sin fastighet för att minska kalkhalten. Kontakta en VVS-installatör för mer information.
  • När du duschar, avsluta med att spola av duschen med kallt vatten.

Kommer ni att göra något åt problemet med kalk i vattnet?

Nej, i dagsläget kommer vi inte att göra något åt det. Om du upplever att kalkutfällningarna är ett stort problem kan du som fastighetsägare installera en avhärdare. Kontakta en VVS-installatör för mer information.

Tips för att städa bort kalkfläckar

Ett miljövänligt tips för att mota bort kalkfläckar är ättika. Blanda en del ättika (24 %) med tre delar vatten samt några droppar diskmedel. Häll blandningen i en blomspruta och använd på fläckade ytor. Blandningen fungerar även utmärkt som fönsterputs.

Glasytor: Om du har fläckar på glasytor som exempelvis fönster eller duschvägg:

  • Blöt ned ytan.
  • Skrapa rent med "hällskrapa".
  • Putsa rent med ättikslösningen.
  • Torka torrt med en mikrofiberduk.

Rostfria ytor, tvättställ i porslin: Spraya ättikslösningen på ytan och låt det verka en stund. Gnugga rent och torka torrt med en mikrofiberduk.

Avkalka dina apparater

Om du har problem med kalkbeläggningar i dina apparater, börja med att titta på tillverkarens rekommendationer. Du behöver kanske ställa in maskinen eller avkalka oftare. Några exempel på hur du kan avkalka med ättiklösning:

Kaffebryggare & vattenkokare: Häll 1 dl ättika (24 %) och 6 dl vatten i bryggaren/kokaren. Kör igenom hälften av blandningen (vattenkokaren kör du utan stopp) och stäng av. Vänta 10 minuter. Starta bryggaren/kokaren igen och kör igenom resten. Brygg/koka igenom med rent vatten 3–4 gånger för att få bort all ättikssmak.

Tvättmaskinen: Häll cirka 3 dl ättika i tvättmedelsfacket. Kör sedan maskinen på 60–90 grader.