Vattenkris

Ibland inträffar händelser som gör att vattnet är förorenat och vi riskerar att vi bli sjuka av det eller så inträffar något som gör att vi inte har något vatten alls.

Bild på vattenfyllda plastdunkar.

Ha extra vatten hemma!

Värmdö kommun har en så kallad nödvattenplan för hur invånare och samhällsviktiga verksamheter ska få dricksvatten vid problem med det kommunala dricksvattnet.

Vid problem med dricksvattnet behöver vi prioritera hjälpen till dem som bäst behöver den, så som till exempel särskilda boenden för äldre och skolor och förskolor.

Du kan själv förbereda dig på att klara en dricksvattenkris bättre. Här är några tips!

Tappa upp dricksvatten

Om strömmen försvinner kan vattenpumparna sluta att fungera efter ett tag. Då behöver du ha extra vatten upptappat, både till familjen och husdjuren. Ett smart sätt att förbereda sig är att frysa in vatten i PET-flaskor. Flaskorna fungerar då både som reservdricksvatten och som kylklampar i frysen under längre strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna ända upp, då spricker de när vattnet fryser. Om strömmen går kan du direkt börja tappa upp vatten i dunkar och hinkar. Badkaret fungerar också.

Förvara vattnet mörkt och svalt

Det är svårt att säga exakt hur länge man kan förvara dricksvatten i dunkar, flaskor eller behållare, eftersom hållbarhetstiden beror på hur rent vattnet är från början. Förvara vattnet mörkt och kallare än rumstemperatur så håller det sig fräscht längre.

Hämta vatten

Om det blir brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar på bestämda platser, dit du får gå för att själv hämta vatten i egna kärl. Räkna med att du får hämta begränsade mängder, eftersom vattnet ska räcka till så många som möjligt. Många hushåll har egen brunn i Värmdö kommun, fundera över om du känner någon som har egen brunn i din närhet med godkänt vatten och be att få fylla några kärl hos denna. I nödläge kan du hämta vatten från vattendrag, sjöar och dammar. Ta i så fall vatten från ställen där vattnet rinner, eller som ligger långt ut från stranden. Koka alltid vatten som du har hämtat ute.

Koka förorenat vatten

I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter kan du behöva rena ditt eget vatten. Detsamma gäller för vatten du har hämtat ute, eller om du använder snö och is. Det ska kokas innan du kan dricka det eller använda det i matlagning.

Koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.