Gemensamma lösningar för avlopp och dricksvatten

I skärgården är det en utmaning att lösa vatten- och avloppsfrågan. I relativt tätbebyggda områden kan det vara ekonomiskt och praktiskt om fastighetsägare går samman och gör gemensamma lösningar.


Gemensam lösning

I relativt tätbebyggda områden kan det vara ekonomiskt och praktiskt om fastighetsägare går samman och gör gemensamma lösningar. I samma veva som man gräver för avlopp kan man passa på att ordna gemensamt vatten. Kostnaden för vatten och avlopp blir mindre för varje fastighetsägare om arbetet sker vid ett och samma tillfälle och flera delar på notan.

Kommunen ser positivt på gemensamma lösningar för rening av avloppsvatten. Finns det planer på gemensamma lösningar i området är det viktigt att detta initiativ påbörjas i god tid. Att bilda en förening och leda avloppsvattnet till en gemensam anläggning tar normalt längre tid än att ordna enskilda lösningar.

Läs mer om små avlopp

Läs mer om enskilt dricksvatten