Vattenkiosker

Vattenkioskerna är i första hand avsedda att säkra tillgången på vatten för entreprenörer verksamma inom kommunen. En vattenkiosk är en tankstation för de som är i behov av att hämta stora mängder vatten. I Värmdö finns tre vattenkiosker. För att tanka i dem behöver du teckna ett abonnemang

Kartbild med markeringar för samtliga tappställen i kommunen.Förstora bilden

Klicka för att förstora kartan.

På följande ställen finns vattenkiosker

  • Leveransvägen 30, utanför Värmdö kommuns driftkontor
  • Näsuddsvägen 6, vid pumpstation
  • Bredvid Skärgårdsvägen 206, vid infarten Grills backe

Abonnemang för entreprenörer

Du som är entreprenör kan teckna abonnemang för att få tillgång till vattenkioskerna. Abonnemanget är kostnadsfritt, du betalar bara per tappad kubikmeter vatten. Tillgången till vattenkiosken sker via en elektronisk nyckel och tappningen registreras på ditt abonnemang.

Du tecknar abonnemang genom att kontakta kommunens servicecenter på telefon
08-570 470 00. Eller via epost: varmdo.kommun@varmdo.se

Hämta mindre mängd vatten utan abonnemang

Du kan göra mindre uttag av vatten utan ett abonnemang och nyckel genom att använda tappen och tryckknappen vid dricksvattenskylten.

Låsa brandposter 2024

Att tappa vatten från brandposter kan orsaka allt från tryckfall hos fastigheter i närområdet till föroreningar och missfärgning av vattnet. Under 2024 kommer därför brandposterna att låsas.
Detta för att på ett mer kontrollerat sätt kunna tillgodose våra externa entreprenörers behov av tekniskt vatten. Benämningen tekniskt vatten är för att kommunen inte vet hur vattnet transporteras och därmed inte kan garantera vattenkvalitén.