Tyck till
Talande webbLyssna

Avgifter, regler och abonnemang

Varje hushåll i Värmdö betalar avgift för hämtning av sina hushållsavfall. I vissa fall betalas även en avgift för slamtömning. 

Sophämtning och slamtömning i Värmdö kommun finansieras helt via avgifter, inga skattemedel går till verksamheten. Därför anpassas taxan till aktuella kostnader.

Förändringar i renhållningstaxan och slamtaxan 2019

2019 höjs renhållningstaxan med fem procent och slamtaxan med fem procent.

I Värmdö har vi behovstömning för villahushållen vilket innebär att du drar ut ditt sopkärl för tömning endast vid behov och betalar per tömning. Det ger dig en möjlighet att själv påverka din avgift genom god sortering. Du kan välja att ställa ut kärlet för matavfall exempelvis 31 gånger per år och restavfallskärlet 16 gånger per år.

För flerbostadshus är det möjligt att sänka de rörliga kostnaderna genom att delta i matavfallsinsamlingen. När matavfallet sorteras ut minskas mängden restavfall och då kan antalet behållare eller storlek för restavfallet minska. Även priset på restavfallskärlen reduceras när ni är med i matavfallsinsamlingen.

Kommunfullmäktige fattade beslut om renhållningstaxan den 28 november 2018.

Läs mer om renhållningstaxan och se de fullständiga taxorna nedan.

Avgifter avfall

Sophämtningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften täcker kostnader för kommunens återvinningscentraler, miljöstationer för farligt avfall samt administration. Den rörliga avgiften är baserad på antal tömningar du gör, grundad på sopkärlets storlek.

Renhållningstaxa

Avgifter slam

Information och slamtaxa för fastland och skärgård

Regler vid flytt

För att undvika problem vid debitering av renhållningsavgiften är det viktigt att du som flyttar eller säljer din bostad anmäler det till servicecenter, som behöver den nya ägarens namn och fasta bostadsadress före flytten. Du är själv betalningsskyldig fram till flyttdagen eller ägarbytet. Beviljade dispenser upphör att gälla vid ägarbyte.

Blankett - Flyttanmälan vatten/avlopp och renhållning

Abonnemang på fastlandet

På fastlandet har alla privatkunder varannan veckas hämtning av både matavfall och hushållsavfall med undantag mellan vecka 25 till vecka 34, då hämtas soporna varje vecka. Fastlandskunder har behovstömning och ställer endast fram kärlet vid tomtgränsen när de önskar tömning (på sin specifika hämtdag). Det finns möjlighet att tömma soporna max 31 ggr/år.

Det finns tre olika kärlstorlekar att välja mellan och du blir endast debiterad för varje utförd tömning. Man betalar även en fast årsavgift.

Abonnemang i skärgården

För privatkunder I skärgården finns det två renhållningsabonnemang att teckna. Det vanligaste är att man har sophämtning vid egen brygga med 19 hämtningar/ år. Kommunen har även godkända uppsamlingsplatser på olika öar. För att få lämna på en uppsamlingsplats måste du meddela servicecenter Hämtning vid uppsamlingsplatser sker 21 ggr/år. I skärgården betalar man en fast årsavgift samt en fast årstaxa för renhållningsabonnemanget.

Kompostrabatt i skärgården

Vi har kompostrabatt i skärgården på 102 kr/år. Vid inköp av ny kompost betalar kommunen ett kompostbidrag på upp till 900 kr till fastighetsägaren och därefter 102 kr/år. Gör så här för att få ditt kompostbidrag utbetalat: Skicka in originalkvittot, uppge ditt namn, fastighetsbeteckning samt ange konto du vill ha bidraget insatt på. Skicka uppgifterna till Värmdö kommun, Servicecenter, 13481 Gustavsberg.

(Med skärgården menar vi öar som inte har fast landförbindelse.)

Avfallsföreskrifter

Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitel miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Avfallsplan

Avfallsföreskrifter


Senast publicerad: 2019-10-23