Talande webbLyssna

PFO Skälsmara och Hanskroka

Karta PFO Skälsmaraområdet

Skälsmaraområdet och Hanskroka ligger på Ingarö. Huvuddelen av fastigheterna ligger inom detaljplanelagda områden som är planerade för fritidshusbebyggelse.

Fastigheterna har idag i huvudsak enskilda vatten- och avloppsanläggningar och brist på grundvatten.

 

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.

Senast publicerad: 2018-06-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information