Talande webbLyssna

Toaletter

Installation av toalett och innehav av toalett kräver alltid tillstånd från kommunen, förutom vid installation av förbränningstoalett. Av flera orsaker kan det vara motiverat att välja en annan typ av toalett än den traditionella vattentoaletten, speciellt i ett skärgårdsområde.

Tillstånd

Att installera en toalett kräver tillstånd från kommunen. Nedan är de olika typer av toaletter som kan komma i fråga vid nyinstallation. Har du e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst, i annat fall skickar du in en blankett.

Ansök om torrtoalett via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för ansökan om torrtoalett

Blankett för ansökan om vattentoalett

En fördjupad information om toaletter finner du på Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torrtoaletter

  • Urinseparerande torrtoalett
  • Förmultningstoalett
  • Utedass
  • Övriga torrtoaletter

En fördjupad presentation av "toaletter för källsortering" finns på Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs också Värmdö kommuns information om torra toalettsystem.

Vattentoaletter

  • Vakuumtoalett med tank
  • Snålspolande toalett
  • Extremt snålspolande toalett, självfall
  • Urinsorterande vattentoalett
  • Konventionell WC


Spolvolym

Mängden grundvatten varierar mycket i hela kommunen. På grund av detta begränsas sedan 1 april 2015 spolvolym på vattentoalett vid ansökan om enskilt avlopp. Beroende på mängden grundvatten i området begränsas spolvolymen till 1 eller 4 liter/spolning. Kontakta kommunens avloppsrådgivare för vad som gäller i ditt område.

Latrinkompostering

Det är möjligt att kompostera latrin

 

Rådgivning om små avlopp

Du som har en enskild avloppsanläggning och bor i Värmdö kan nu få kostnadsfri rådgivning och hjälp med frågor om ditt avlopp av fristående rådgivare.

Läs mer under Rådgivning - små avlopp

 

Senast publicerad: 2019-11-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplatsMer kontaktinformation