Dricksvatten i verksamhet

Dricksvatten räknas som ett livsmedel. Om du har ett vattenverk eller en anläggning som producerar dricksvatten som används av flera människor behöver du anmäla anläggningen till kommunen. Du behöver också regelbundet ta prover för att vara säker på att vattnet håller god kvalitet. 

Anmäl din anläggning till kommunen

Du behöver anmäla till kommunen innan vattenverket eller dricksvattenanläggningen tas i bruk. Du behöver också anmäla om du gör ändringar i anläggningen, eller om du slutar använda den.

Verksamheter som ska anmäla vattenverk/vattenanläggning

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor, båt- eller gästhamn
  • Den som ansvarar för en brunn eller ett vattenverk som producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller förser minst 50 personer med dricksvatten, till exempel samfällighetsföreningar

När du registrerar vattenverket gör kommunens handläggare en bedömning av verkets riskklass. Riskklassen beror bland annat på vattenförbrukning, typ av verksamhet och konsumentgrupp, och ligger till grund för hur många timmar kontrolltid din anläggning kommer att få varje år.

Prov av vattenkvalitet

För att säkerställa att dricksvattnet håller tillräcklig kvalitet behöver du regelbundet ta prover av vattnet och lämna för analys. När du registrerar vattenverket ska du också lämna förslag på var prover ska tas och hur ofta vattenkvaliteten ska testas. Prover behöver tas både vid brunnen och i kranen hos användare.

Provtagning av dricksvatten


Tillsyn

Eftersom dricksvatten räknas som livsmedel kommer kommunens livsmedelshandläggare att besöka anläggningen i framtiden. Det gör vi för att hjälpa dig att se till att din egenkontroll och provtagning av vattnet fungerar bra.

Tillsyn av livsmedelsverksamhet


Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning och tillsyn av verksamheten. På länken Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).


Relaterad information