Polarna och MiniPolarna Värmdö

Polarna Värmdö är till stor del unga vuxna, mellan 16 och 20 år, som är anställda av Värmdö kommun för att finnas ute bland ungdomar i åldersgruppen 13-16 under eftermiddagar, kvällar och helger.

Vi finns tillhands

Polarna Värmdö arbetar alkohol-/ drog- och brottsförebyggande genom uppsökande arbete i kommunen. Polarna är en del av Värmdö kommuns socialkontor och samverkar med många aktörer i samhället. Arbetsledarna är erfarna socialarbetare med kompetens inom exempelvis ledarskap, som krävs för denna typ av verksamhet.

En bil och två personer som står vid bakluckan.

Så arbetar grupperna

På fältet arbetar de unga Polarna tillsammans med arbetsledare i de miljöer där ungdomar rör sig på helgerna. Till sitt förfogande har Polarna bilar och cyklar. Genom fältarbetet kan de avstyra brott och eventuella bråk och skapa lugn bland ungdomar runtom i kommunen.

Utbildade ungdomar

Polarna Värmdö genomgår en grundutbildning som bland annat består av personligt ledarskap, första hjälpen, hjärt-lungräddning, grundläggande brandkunskap, lag och rätt, konflikthantering, socialt arbete (bemötande och förhållningssätt) och en orientering i hur socialkontoret arbetar.

Utbildningar genomförs kontinuerligt med de aktiva ungdomarna och unga vuxna för att de ska bli till ansvarsfulla ledare. Allt för att kunna skapa en lugnare stämning och motverka användandet av droger och alkohol samt motverka våld och andra typer av brott.

En del av de som är med i Polarna söker själva och en del kommer via rekommendation från socialkontorets ungdomsgrupp. För att få kontinuitet är alltid några av förra årets deltagare kvar i verksamheten.

En del i ett nätverk

Polarna Värmdö arbetar som en del i ett nätverk bestående av skola, polis, nattvandrare, fritidsgårdar, mötesplatser, MiniMaria ungdomsenhet, föreningar och andra aktörer i kommunen som är i kontakt med ungdomar. Det är ett samarbete som har stor del i framgången med Polarnas fältarbete.

Vill du bli Polare?

Du kan bli Polare från året du fyller 16 år och fram till året du fyller 20 år. Du måste också vara folkbokförd i Värmdö kommun.

Ansökningsperioden för 2024 är stängd.

Kontakt

Jourtelefon: 073-988 00 95

E-post: polarna@varmdo.se

Polarna Värmdö på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Frågor? Kontakta våra arbetsledare

Sandra Larsson, 073-988 76 04

Måns Lindgren, 070-184 74 14

Stefan Wagenius, 076-209 90 06