Virus och sjukdomar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård och har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. 

Coronaviruset

I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus identifierats i staden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Alla har fortfarande ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Du kan läsa mer om detta samt om rekommendationer för vaccination mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Smittskydd Stockholm följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från nationella och internationella organisationer som Folkhälsomyndigheten, ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) och WHO (World Health Organization).

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till Smittskydd Stockholm på registrator@smittskyddstockholm.se