EU-val 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.

Den 9 juni 2024 infaller valdagen för valet till Europaparlamentet. Mellan den 22 maj och 9 juni kan du som röstberättigad också förtidsrösta i Sverige.

Här på valsidan finns också information för dig som företräder ett parti som planerar aktivitet i Värmdö kommun under valgenomförandet. Mer information till partier och partiföreträdare finns på Valmyndighetens webbplats. Du hittar dit via länkarna ovan.

Om du vill jobba i valet och vara med att genomföra ett rättssäkert och korrekt valgenomförande i Värmdö kommun kan du anmäla ditt intresse till rollen som röstmottagare. Mer information hittar du bland länkarna.

Via länken nedan kan du se kommunens vallokaler. Klicka på en vallokal i kartan eller välj en vallokal i listan för att se information om adresser och öppettider. Ibland har kommunen flera vallokaler på samma plats, till exempel i vissa sporthallar. Alla lokaler finns listade under kartan via länken.

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet. Inför EU-valet ska du ha fått ditt röstkort senast den 22 maj.

Du behöver kunna identifiera dig

Du behöver ha med dig id-handling när du röstar. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person som fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

Vallokaler i Värmdö kommun Länk till annan webbplats.

Rösta i vallokal Länk till annan webbplats.

Hjälp vid röstning i lokal Länk till annan webbplats.

Värmdö kommun har 14 lokaler för förtidsröstning, varav fyra med begränsat tillträde på kommunens äldreboenden. Under förtidsröstningsperioden 22 maj – 9 juni är minst en lokal för förtidsröstning öppen dagligen. Via länken nedan kan du se samtliga kommunens lokaler för förtidsröstning, inklusive deras öppettider.

Kommunhusets lokal för förtidsröstning har öppet på valdagen klockan 08:00–21:00. På kommunens fem kärnöar håller också lokaler för förtidsröstning öppet på valdagen klockan 12:00–15:00. På Valmyndighetens hemsida hittar du alla lokaler med deras öppettider, adress och plats på karta.

Du behöver ha med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta.

 • Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.
 • Om du inte har ditt röstkort finns möjlighet skriva ut ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort, i samtliga kommunens lokaler för förtidsröstning. För frågor om dubblettröstkort, kontakta kommunen.
 • Du kan också beställa ett dubblettröstkort på val.se från och med den 13 maj.

Lokaler för förtidsröstning i Värmdö kommun, inklusive öppettider Länk till annan webbplats.

Förtidsrösta Länk till annan webbplats.

Hjälp vid röstning i lokal Länk till annan webbplats.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du som behöver budrösta kan göra i ordning din röst tidigast den 16 maj. Budet kan lämna din röst först när förtidsröstningen öppnar den 22 maj.

Vem kan budrösta?

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. När det är val kan du beställa materialet för budröstning på val.se. Du kan också kontakta kommunen för att beställa material. Material finns även att hämta i kommunens reception, varje lokal för förtidsröstning och i varje vallokal på valdagen.

Vid frågor om budröstningsmaterial eller röstning med lantbrevbärare, kontakta kommunen.

Mer information om att rösta med bud Länk till annan webbplats.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en lokal för förtidsröstning eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Kontakta oss på 08-570 470 00 för att boka tid för ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till en lokal för förtidsröstning eller vallokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Mer information om att förtidsrösta hittar du i länken nedan.

De ambulerande röstmottagarna utgår från kommunhusets lokal för förtidsröstning. Tid för ambulerande röstmottagare bokas i dialog med handläggare på kommunen. Tid bokas i dialog med handläggare för att säkerställa att röstmottagarna hinner tillbaka till kommunhusets lokal för förtidsröstning innan stängningstid.

Förtidsrösta Länk till annan webbplats.

Valnämnden i Värmdö kommun söker dig som vill arbeta som röstmottagare i demokratins tjänst! Den 9 juni är det dags för valet till Europaparlamentet!

För att valet ska kunna genomföras på ett rättssäkert, korrekt och effektivt sätt krävs professionella och noggranna röstmottagares medverkan. Värmdö kommun välkomnar dig att anmäla intresse för att arbeta som röstmottagare. Kommunen rekryterar röstmottagare till valdagen den 9 juni samt till förtidsröstningen som startar 22 maj.

Att arbeta som röstmottagare är ett ansvarsfullt uppdrag som bidrar till grunden i den svenska demokratin. Du får ersättning för arbetet.

För att jobba som röstmottagare behöver du

 • ha fyllt 18 år innan ditt uppdrag börjar
 • vara serviceinriktad, noggrann och ha god samarbetsförmåga
 • vara politiskt obunden i enlighet med valnämndens beslutade principer
 • ha tillgång till e-post, mobiltelefon och helst e-legitimation

Du hittar mer information och anmäler dig via länken:

Jobba under valet Länk till annan webbplats.

Partier som fått mer än 1 procent av rösterna vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har rätt att få sina valsedlar tryckta, distribuerade och utlagda om partiet begärt det. Valnämnden är ansvarig för att dessa partiers valsedlar finns att tillgå i samtliga val- och röstningslokaler. Vid Europaparlamentsval är det i normalfallet namnvalsedlar för dessa partier som valnämnden ansvarar för att distribuera och lägga ut. Om partiet har mer än en kandidatlista ansvarar valnämnden i stället för utläggning av partivalsedlar till dessa partier.

I syfte att minimera partipolitiska inslag i och intill röstmottagningsstället uppmanas partiföreträdare att beakta nedanstående vid leverans av valsedlar och kontroll av valsedlarnas tillgång:

 • Partiföreträdare ska i möjligaste mån ta av sig banderoller eller annan partipolitisk klädsel vid avlämning av valsedlar eller vid kontroll av tillgången av valsedlar på röstmottagningsstället.
 • Partiföreträdare uppmanas att lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i partipolitiskt neutrala kassar, lådor eller dylikt leveransemballage.

De valsedlar som valnämnden inte har ansvar för att distribuera ansvarar de politiska partierna själva för att distribuera till röstmottagningsställena. Partierna kan lämna sina valsedlar 1 timme före vallokalernas öppnande på valdagen och dagligen 30 minuter före att lokalerna för förtidsröstning öppnar.

Valnämnden i Värmdö kommun har beslutat om ett undantag till ovanstående. Undantaget avser de röstmottagningsställen som är lokaliserade på skärgårdsöarna i kommunen samt de äldreboenden som anordnar röstmottagning med begränsat tillträde. Lokalerna som avses hittar du via länken nedan. Till dessa röstmottagningsställen kan valnämnden bistå med distributionen av valsedlar om partiet begär det. Valsedlarna ska då levereras till kommunhuset och vara valkansliet tillhanda senast den 24 maj 2024.

Om partiet begär att få sina valsedlar distribuerade till röstmottagningsställena på skärgårdsöarna och de äldreboenden som anordnar röstmottagning med begränsat tillträde, meddelas det valkansliet på följande e-postadress: valnamnden@varmdo.se.

Observera att det endast är de röstmottagare som förordnats av valnämnden som får lägga ut valsedlarna på den avskärmade platsen i eller intill röstmottagningsstället.

Röstmottagningsställen som är undantag , 48.7 kB.

Viktig information gällande propaganda, valaffischering och valsedelsutdelning

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Kommunens valnämnd har beslutat om områdesmarkeringar utanför varje vallokal och lokal för förtidsröstning som omfattas av detta förbud. Områdesmarkeringarna per lokal återfinns i filen nedan. Valnämnden har definierat vad som menas med politisk propaganda enligt följande:

 • Skriftlig propaganda/påverkan, såsom flygblad, broschyrer och liknande från partier eller andra organisationer.
 • Muntlig propaganda/påverkan, såsom tal eller möte, med eller utan teknisk utrustning, från partier eller andra organisationer.
 • Visuell propaganda/påverkan, såsom affischer eller planscher från partier eller andra organisationer.

Verksamhet enligt ovanstående får alltså inte förekomma på röstmottagningsställena eller inom markerade områden utanför respektive röstmottagningsställe.

Valsedelsutdelning omfattas inte direkt av förbudet mot politisk propaganda. Det är därför tillåtet att dela ut valsedlar inom områdesmarkeringarna, så länge valsedelsutdelningen är passiv. Valnämnden definierar passiv valsedelsutdelning enligt följande:

Utdelande av valsedlar där den eller de som delar ut valsedlar:

 • inte bär mer tydligt propagerande klädsel än exempelvis keps, banderoll, knappnål, jacka eller dylikt som visar partitillhörighet,
 • inte för politisk diskussion eller muntligt propagerar politiskt,
 • inte aktivt uppmuntrar eller uppmanar till att rösta på något särskilt parti eller kandidat,
 • inte manifesterar politiskt med plakat eller dylikt,
 • inte beträder röstmottagningsstället,
 • inte befinner sig på platsen där väljare köar till röstmottagningsstället.

Områdesmarkeringar där politisk propaganda inte får förekomma , 2.1 MB.