Välkommen på närvarokväll 10 april!

Skoldialog.

Onsdagen den 10 april, mellan 17.20–20.00 är det närvarokväll i Värmdösalen, kommunhuset på Skogsbo. I år tillkommer en "barntimme". Anmälan görs i anmälningsformuläret nedan och sker senast 9 april.

Kvällens tema kommer att vara Allmän skolfrånvaro, problematisk skolfrånvaro och vikten av närvaro.

Jörgen Thullberg, som arbetar med närvarofrågor på utbildningskontoret, informerar om hur de kommunala grundskolorna arbetar för att främja närvaro och motverka problematisk skolfrånvaro. Vilka krav är det som ställs på våra barn och varför är det så viktigt att arbeta närvarofrämjande?

Problematisk skolfrånvaro är något som drabbar hela familjen. Vissa har bara läst om det i tidningen medan andra kämpar dagligen för att få vardagen att gå ihop samtidigt som deras barn mår dåligt och inte förmår att bryta isoleringen hemma.

Då vi fick mycket positiv respons efter förra årets närvarokväll så har vi även i år bjudit in de tre unga vuxna som medverkade då. De har personlig erfarenhet av långvarig problematisk skolfrånvaro och berättar om sin resa genom skolan för att vända frånvaron till närvaro. Oavsett om man är väl insatt i hur svårt det är när ens barn mår dåligt eller bara har hört talas om problematisk skolfrånvaro så har våra gäster en bakgrund som berör de flesta.

”Barntimmen”

I år har utbildningskontoret valt att dela upp närvarokvällen i två delar. Den första delen är riktad till barn och ungdomar med hög skolfrånvaro. Under denna tid har vi valt att minimera antalet vuxna i rummet varför vårdnadshavare inte ges möjlighet att delta. Eleverna får möta tre unga vuxna med personlig erfarenhet av långvarig problematisk skolfrånvaro. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor anonymt via mobilen och största hänsyn tas för att inte någon ska känna sig uthängd eller utpekad.

Under barntimmen så finns möjlighet för vuxna att mingla med andra föräldrar över en kopp kaffe i väntan på att vi öppnar upp för alla. Utredare och strateger från utbildningskontoret kommer att finnas på plats. Detta forum är syftat till generell information varför individärenden ej ska behandlas.

Syftet med närvarokvällen är att stärka både elever och föräldrar i sitt arbete kring skolnärvaro. Att stärka både elever och föräldrar för att man ska orka fortsätta kämpa med skolan även när det känns omöjligt.

Målet med närvarokvällen är att ge elever och föräldrar ökade kunskaper och förståelse kring vikten av skolnärvaro. Vi vill att alla elever får den utbildning som de har rätt till och ges möjligheten att göra egna val vad gäller yrke och utbildning i framtiden.

Program

17:20-18.15 - ”Barntimme” (denna del riktar sig endast till barn och ungdomar)
18:30-20:30 – ”Vuxentimmen” (denna del riktar sig främst till vårdnadshavare och andra vuxna)

Anmälan

Anmälan gäller den senare delen av kvällen och barn/ungdomar behöver inte föranmälas till barntimmen. Antalet platser är begränsat.

Har du frågor om närvarokvällen? Välkommen att mejla varmdoutbildning@varmdo.se eller ring kommunens växel på 08–57047000 och be om att få bli kopplad till Jörgen Thullberg.

Varmt välkomna!

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 april klockan 23.59.