Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka förtroendevalda som ska ingå i de olika nämnderna. För detaljerade beslut finns förutom kommunstyrelsen, tio politiska nämnder.

Nämnderna består av förtroendevalda som har särskilda ansvarsområden som fastställs i nämndernas reglementen. Nämnderna leder och samordnar sin verksamhet inom sitt ansvarsområde och bereder även vissa ärenden till kommunfullmäktige. Nämnderna styr också vad förvaltningen ska utföra och hur budgeten ska fördelas. Dessutom ska de bevaka att målen uppfylls.

Förvaltningen består av alla de personer som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstemän gör utredningar, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat.