Vård- och omsorgs­nämndens råd för funktionshinder­frågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan föreningar för funktionshindrade och kommunen.

Kommunen har genom rådet möjlighet att informera funktionshindrade personer och deras anhöriga om planer på förändringar av samhällsinsatserna och inhämta föreningarnas synpunkter. Rådet för fram sina sammanvägda synpunkter via de politiska företrädarna.

Uppdrag

- Julia Ekedahl, Socialdemokraterna - Ordförande i instans

- Siv Strömbäck, Miljöpartiet - 1:e vice ordförande i instans

- Rogier Krona, Moderaterna - 2:e vice ordförande i instans

Möten och minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådet för funktionshinderfrågors arbetsordning , 193.6 kB, öppnas i nytt fönster.