Tyck till
Talande webbLyssna

Nyinflyttad på Värmdö? Varmt välkommen!

Vad härligt att du valt att bosätta dig i en av Sveriges vackraste kommuner! På den här sidan vill vi ge dig en kort introduktion om Värmdö, om kommunen och om saker som kan vara bra för dig att veta.

Kommunens organisation

Kommunen består dels av den politiska organisationen med förtroendevalda som verkar i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, dels av förvaltningen där tjänstemän arbetar i olika kommunala verksamheter.

Politisk organisation

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val som hålls vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer den politiska inriktningen och utser kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och bland annat för ekonomi, central förvaltning och planering.

Värmdö har nio politiska nämnder, samt kommunstyrelsen, vars ledamöter utses av kommunfullmäktige. Dessa beslutar om konkretiseringar av kommunfullmäktiges mål och indikatorer liksom om detaljbudget och uppföljning.

Organisationsskiss politisk organisation

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som består av kontor, avdelningar och enheter. Kommundirektören är ledande tjänsteman.

De sex kontoren är utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret, social- och omsorgskontoret, vuxen- och arbetslivskontoret samt kommunledningskontoret.

Kontoren ansvarar för verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder som de är kopplade till.

I kommunledningsgruppen ingår kommundirektören, samtliga kontorschefer, ekonomichefen samt näringslivschefen.

Fråga, besök eller kontakta oss

På Värmdö kommun tar vi tacksamt emot dina frågor eller synpunkter! Vi hjälper dig också om du inte hittar den information du söker på vår webbplats eller om du behöver hjälp med våra e-tjänster.

Ring oss på 08-570 470 00.

Ställ din fråga direkt till oss via kundforum.varmdo.se.

Skriv till oss på varmdo.kommun@varmdo.se.

Besök oss på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Kommuninformation

Du som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i Värmdö kan göra det via våra olika kanaler och publikationer.

Tidningen Vårt Värmdö

Tre gånger om året får du som bor i Värmdö tidningen Vårt Värmdö hem i brevlådan. Tidningen ges ut av Värmdö kommun och ambitionen är att du ska få ta del av goda historier och initiativ som sker i våra verksamheter varje dag. Under sommarhalvåret kommer även Värmdös sommarboende att få tidningen hemskickad. Har du några tips om vad du skulle vilja läsa om i tidningen kan du mejla till redaktion@varmdo.se.

Sociala medier

Vill du ha de senaste nyheterna och kommuninformationen snabbt? Följ oss på Sociala medier!

https://www.facebook.com/varmdokommunlänk till annan webbplats
https://se.linkedin.com/company/varmdo-kommunlänk till annan webbplats
https://www.instagram.com/varmdokommunlänk till annan webbplats

Webbkarta

I kommunens webbkarta kan du hitta information som är knuten till en viss plats i Värmdö, bland annat detaljplaner, skolor och idrottsplatser. Kartan hittar du på karta.varmdo.se.

E-tjänster

Vi arbetar hela tiden med att förbättra service och tillgänglighet för våra invånare. I självserviceportalen service.varmdo.se hittar du alla våra e-tjänster som finns tillgängliga dygnet runt. Där kan du bland annat ansöka om bygglov, ansöka om skolskjuts och vuxenutbildningar, beställa slamtömning, göra felanmälan och mycket mer.

Tyck till!

Vi vill gärna höra vad du tycker om oss. På vår webbsida varmdo.se/dialog finns flera sätt att lämna synpunkter och förslag!

E-förslag

Har du förslag om hur Värmdö kan förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till politikerna genom ett formulär på webben. Där kan du ge en beskrivning om vad du vill ska hända och varför, sedan får du själv samla in underskrifter, till exempel via Facebook och Twitter.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på våra verksamheter eller tjänster? Via ett webbformulär kan du framföra din åsikt genom att lämna din synpunkt. Alla synpunkter registreras och följs upp.