Utmärkelse för social insats

Utmärkelsen för social insats syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området och tilldelas en person eller ideell förening/organisation som är bosatt eller verksam i Värmdö kommun.

Flera personer/föreningar kan utses och prissumman på 20 000 kr fördelas i det fallet lika mellan mottagarna.

Kriterier för utmärkelsen

Utmärkelsen kan tilldelas följande:

  • En eller flera personer och/eller ideella föreningar/organisationer som är bosatta eller verksamma i Värmdö kommun. I det fall flera mottagare utses fördelas prissumman mellan mottagarna.
  • En ideell förening/organisation som bedriver aktivt arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som gjort förtjänstfulla insatser inom en ideell förening/organisation som bedriver arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som på annat sätt än inom ramen för förening/organisation bedriver frivilliga sociala insatser som bidrar med olika former av stöd och hjälp för kommunens invånare.

Inkomna ansökningar/nomineringar kommer att bedömas utefter följande kriterier:

  • Insatsen har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen har ett engagemang och är en god förebild inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen bidrar till inspiration och utveckling av insatser inom det sociala området.

Ansökningar/nomineringar som inte är motiverade kommer inte att tas med i urvalet. Socialnämnden utser stipendiat/stipendiater och kan även besluta att inte dela ut stipendiet. Socialnämndens beslut går inte att överklaga.

 

Vinnare år 2020

Nattvandrarna Värmdö

Valet av Nattvandrarna Värmdö motiveras med att de oförtrutet, år efter år, fortsätter sitt arbete med att skapa trygghet för och dialog med Värmdös unga medborgare:

Nattvandrarna Värmdös arbete går i linje med att stärka socialnämndens arbete gällande förebyggande insatser för barn och unga. Nattvandringsvärdarna har på ett förtjänstfullt sätt styrt upp verksamheten och genomför nattvandringar trots att det ett flertal gånger inte funnits deltagande föräldrar eller andra vuxna över 20 år. Nattvandrarna genomsyras av riktiga eldsjälar som skapar trygghet och är goda förebilder för kommunens ungdomar.