Krångelärenden

Har du upplevt onödigt krångel när du haft ett ärende med Värmdö kommun? Då kan du kontakta vår nya funktion krångelombud, som har i uppdrag att minska krångel som drabbar dig som bor, verkar eller vistas i Värmdö. Här redovisar vi inkomna ärenden.

Krångelombudet driver arbetet för att hitta och försöka åtgärda krångel i alla kommunens verksamheter.

Anmäl ett krångel


Städning Kvantorpsvägen

Invånaren berättar

En person hör av sig som har uppmärksammat att städningen på Kvarntoprsvägen blir lidande av att parkering tillåts på sidan med udda husnummer under städdagen. Personen menar att det leder till att de som städar och klipper gräs och plockar ris inte kommer åt att få bort det ordentligt. Förslaget är att inte tillåta parkering under den planerade städdagen.

Det gör kommunen

Driftenheten kommer hädanefter att utlysa p-förbud den dag då städning ska ske och skylta utifrån det. Det gör att städningen blir både bättre och enklare att genomföra samt att den sker under rätt period.