Anhörigstöd

Anhörig kan du vara till en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska som har fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning, har missbruksproblematik, är långvarigt sjuk eller äldre.

Att hjälpa en närstående eller ha en person i sin omgivning som är i behov av stöd kan förändra och påverka hela livssituationen. Det kan vara givande men också tungt ibland.

Vilken hjälp finns att få?

  • Information och rådgivning
  • Enskilda samtal
  • Anhöriggrupper
  • Hembesök
  • Utbildning med mera

Hamnen och Ungdomsmottagningen

Det finns stöd för barn och unga som har en anhörig med problem kring missbruk.

Att ha en förälder eller annan närstående som har problem med missbruk kan vara jobbigt. Då kan det vara skönt att få prata med någon utomstående eller träffa andra med liknande erfarenhet.

Du som är upp till 18 år kan vända dig till Hamnens mottagning.

Hamnen - mottagning för barn, unga och föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du som är mellan 13 år och 23 år kan vända dig till Ungdomsmottagningen.

Värmdö ungdomsmottagning - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anhörigstödjare

Till anhörigstödjaren kan du vända dig om du är anhörig till någon som har en psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik och är över 18 år. Stöd som kan ges är information, vägledning och enskilda samtal. Vi anordnar även anhöriggrupper mot olika målgrupper. Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka anhörigstödjaren.

Stöd för anhöriga till personer med missbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning kan kontakta anhörigkosulenten Jenny, som har telefontid tisdagar klockan 16 - 17 och torsdagar klockan 17 - 18.

Jenny Karlsson
Anhörigkonsulent
08-570 471 21
anhorigstod@varmdo.se


Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan kan du vända dig till om du är anhörig till någon med demenssjukdom. Stöd kan ges i form av utbildning, anhöriggrupper och enskilda samtal. Utbildning hålls regelbundet under året och i anslutning till dessa träffas anhöriggrupper för samtal.

Du som vill ha kontakt eller mer information är välkommen att söka demenssjuksköterskan via servicecenter telefon 08-570 470 00.

Vid kontakt till anhörigsamordnare och demenssköterska sker ingen registrering eller journalföring och vi har tystnadsplikt. Stöd är kostnadsfritt.Rådgivning kvällstid torsdagar

Rådgivning kvällstid torsdagar mellan 17.00-18.30, för anhöriga till personer med demenssjukdom.

Rådgivningen på torsdagar är framför allt riktat till förvärvsarbetande anhöriga som inte har möjlighet att ringa på dagtid. Nu finns det möjlighet att boka in samtalstid med demenssjuksköterska via telefon eller via möte , kvällstid på torsdagar.

Rådgivningen kan handla om information om sjukdomen och dess konsekvenser. Vi kan tala om oro, rädsla och dåligt samvete, frågor om symtom och behandling . ”Tänker jag rätt, när jag gör/säger så här?” ”Vad är nästa steg” tex.?

Telefon: 08-570 476 13