Faderskap, föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta när barnet föds är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. Det gäller även när samkönade skaffar barn tillsammans. Det är viktigt att fastställa vilka som är barnets föräldrar då det bland annat påverkar barnets rätt till försörjning och arv.

Fastställande av föräldraskap

Ett fastställande av faderskap/föräldraskap görs genom att föräldrarna skriver under en bekräftelse hos familjerätten. Vid osäkerhet rörande faderskap görs en DNA-undersökning. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas. I samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen har föräldrarna möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. När föräldrarna har undertecknat de handlingar som krävs översänds uppgifterna till Skatteverket.

Även som ensamstående förälder behöver du ta kontakt med familjerätten.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om information för nyblivna föräldrar.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boka tid hos familjerätten

När barnet är fött

Skatteverket underrättar familjerätten i den kommun där modern är folkbokförd att ett barn har fötts. Familjerätten tar i sin tur kontakt med modern för att boka en tid för besök.

Innan barnet är fött

Det går även att bekräfta faderskap/föräldraskap under graviditeten från och med gravidvecka 28 genom att ta kontakt med familjerätten. Det är först när familjerätten får ett meddelande från Skatteverket att barnet är fött som faderskapet/föräldraskapet fastställs.

För mer information om faderskap/föräldraskap eller bokning av tid hos familjerätten. Kontakta servicecenter och be om att bli kopplad till familjerätten.

Kontakta servicecenter