​Familjevård

Barn och ungdomar behöver ibland bo i en annan familj under en kortare eller längre period.

Det kan finnas många olika anledningar till att de inte kan bo hos sina föräldrar. Det kan exempelvis bero på pågående missbruk, sjukdom hos föräldrarna eller återkommande konflikter mellan en tonåring och föräldrarna. Ibland kan det bero på ungdomens egna beteendeproblem som föräldrar inte kan hantera.​

En insats är biståndsbedömd och föregås alltid av en socialutredning. Barnets behov fastslås samt att det inte kan tillgodoses på annat sätt. Kontakta mottagningsgruppen för barn och ungdom, via servicecenter, om du behöver stöd.

Familjehem

Familjehem tar emot barn och ungdomar som behöver bo utanför hemmet under en längre period. I vissa fall kan det röra sig om en permanent placering under barnets/ungdomens uppväxt.

Är du/ni intresserad av att bli familjehem?

Här kan du läsa mer!

Jourhem

Jourhem tar emot barn 0–18 år. Jourhem kan ta emot barn med kort varsel och placeringen är begränsad upp till tre månader. Ett jourhem kan även ta emot barn och förälder vid en akut situation.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är ett uppskattat och viktigt stöd till barnfamiljer inom socialtjänsten. Barn kan av olika anledningar behöva en kontaktfamilj med trygga, varma och stabila vuxna. Kontaktfamiljen blir ofta betydelsefulla personer i barnets liv. En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem en till två gånger i månaden.

Här kan du anmäla intresse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Värmdö kommun, Socialtjänsten
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00