Begravningsombud

Begravningsombud utses av länsstyrelsen. Deras uppgift är att företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i begravningsfrågor.

Ombudet ska...

  • ...informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • ...skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • ...föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • ...ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgift.
  • ...se till att de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtagbart avstånd.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska ombudet underrätta länsstyrelsen om detta.

Begravningsombud i Värmdö

Vilket begravningsombud du kan vända dig till beror på vilken församling du är folkbokförd i.

Hitta din församling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor eller klagomål?

Det är till begravningsombudet eller till länsstyrelsen du skall vända dig med frågor och eventuella klagomål.

Länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.