Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Har du problem med att få ekonomin att gå ihop kan du boka ett samtal med socialkontorets enhet för arbete och försörjning.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Om du har behov av att ansöka om försörjningsstöd kan du kontakta enheten för arbete och försörjning. En socialsekreterare utreder då din rätt att få ekonomiskt bistånd. Grundregeln för att få ett bistånd beviljat är att alla dina möjligheter till egen försörjning - till exempel sådant som du äger och andra ersättningar eller bidrag som du kan ha rätt till - ska vara uttömda.

Ansökan kan göras av dem som bor och vistas i Värmdö kommun. Är du gift eller sambo görs en gemensam ansökan. För ett beviljat ekonomiskt bistånd finns en riksnorm som gäller kostnader för livsmedel, kläder, fritid, förbrukningsvaror med mera. Där ligger biståndet på samma nivåer över hela landet. Läs mer om detta via länken i högerspalten.

Det går också att ansöka om ekonomiskt bistånd för andra kostnader i din livsföring, till exempel boendekostnad, el, resor i lokaltrafik eller andra utgifter för att uppnå en så kallad skälig levnadsnivå. Nivån för ett sådant bistånd följer riktlinjer som har beslutats av socialnämnden i Värmdö kommun.

Så mycket kan du få

Ansökan och telefontid

Om det är första gången du ansöker om försörjningsstöd, eller om det gått mer än 3 månader sedan du sist fick ett beslut om försörjningsstöd kontaktar du Värmdö kommun för att boka en tid med socialsekreterare.

Telefontiden är måndag till tisdag och torsdag till fredag klockan 09:00 - 10:00. Om du har enklare frågor eller behöver rådgivning kan du e-posta dina frågor. Du får normalt svar senast nästkommande vardag. Dessa tider gäller om du inte redan har en handläggare.

Om du redan har en handläggare

Du som redan har kontakt med en socialsekreterare kan ringa under kontorstid. Om din socialsekreterare är upptagen av besök eller möte får du en hänvisning med information om när du kan ringa igen.

Ta kontakt via servicecenter

Stöd till arbete

Om du söker försörjningsstöd för att du är arbetslös kommer du att erbjudas kontakt med Arbetsmarknadsgruppen. Hos Arbetsmarknadsgruppen får du träffa en studie- och yrkesvägledare och någon av våra arbetsmarknadskonsulenter.

Läs mer om stöd till arbete

Mer information

Socialstyrelsens sida om försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster