God man, förvaltare och överförmyndare

Personer som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi kan i vissa fall få detta genom en god man, förvaltare eller överförmyndare.

En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast har man någon form av funktionsnedsättning, permanent eller tillfällig, och kan inte bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv.

Vardagen kan bli lättare med en god man som kan sköta kontakter med sociala myndigheter, banker och andra. För många kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska personlig stress eller skadeverkningar av missbruk eller sjukdom. Den dagliga personliga omvårdnaden sköts av kommunens vårdpersonal.

Frågor om överförmyndare, god man eller förvaltare

Från och med 1 december 2019 har Värmdö och Nacka kommun samt Vaxholms stad ingått ett gemensamt samverkansavtal för hantering av överförmyndarfrågor. Detta innebär att Nacka kommuns överförmyndarenhet ansvarar på uppdrag av överförmyndarnämnden Värmdö och Vaxholm för hanteringen av samtliga överförmyndarärenden.

Du är välkommen att kontakta Nacka kommuns överförmyndarenhet på ett av följande sätt:

Telefon:
08-718 92 12

E-post:
overformyndaren@nacka.se

Postadress:
Nacka kommun
Överförmyndarenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

Besöksadress:
Granitvägen 15
131 81 Nacka

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns eller förvaltares sätt att sköta sina uppdrag.

För överförmyndarfrågor kopplade till Värmdö och Vaxholms medborgare kommer den gemensamma överförmyndarnämnden Värmdö/Vaxholm att fortsätta finnas. Beslut tagna i överförmyndarnämnden kan i vanlig ordning överklagas hos tingsrätten.

Läs mer om Överförmyndarnämnden

Mer information

Blanketter för omsorg och stöd