Hemtjänst

För att bättre klara av att bo hemma kan du få hjälp och stöd av hemtjänsten. Hjälpen kan till exempel bestå av personlig omvårdnad som av- och påklädning, toalettbesök och dusch. Det finns även möjlighet till hjälp med städning, inköp, tvätt och matlåda.

Så ansöker du

Din hjälp utformas i samråd med en biståndshandläggare. Det kan ske vid ett hembesök eller vid en vårdplanering under sjukhusvistelse. Om du vill kan anhöriga vara med. Du ansöker själv om vilken hjälp du vill ha. Biståndshandläggare beslutar sedan om vilka insatser du får. Är du inte nöjd med beslutet kan det överklagas hos förvaltningsrätten.

När du blivit beviljad hemtjänstinsatser skickas en beställning till den utförare som är tilldelad det område du bor i.

Kontakta en biståndshandläggare genom servicecenter

Ansökan om insats enligt Socialtjänstlagen , 1.4 MB.


Avgifter

Nedan hittar du kostnaderna för omvårdnad, trygghetslarm och annan hjälp. Maxtaxa för år 2024 är 2 575 kr per månad.

Avgifter inom äldreomsorg 2024E-tjänst: Inkomstförfrågan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemtjänstutförare

Från Oktober 2022 är det nya utförare av hemtjänstinsatser i Värmdö kommun. Utförarna är uppdelade i olika områden och de som kommer att bedriva hemtjänst är Attendo Sverige AB och SAAND Service & Omsorg AB, samt Värmdö kommun i egen regi.

Upphandlingen har genomförts enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och syftet har varit att skapa en stabil och hållbar hemtjänstmarknad på lång sikt. Det ska också minska risken för att hemtjänsttagarna ska tvingas byta utförare samt öka utförarnas planeringsförutsättningar.

Relaterad information

Trygghetslarm