Turbunden resa

Turbunden resa är en insats som du kan ansöka om när du är beviljad någon av insatserna daglig verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshinder (LSS) − och inte kan åka med allmänna kollektivtrafiken på grund av en bestående funktionsnedsättning. I vissa fall kan turbunden resa beviljas även för resa till beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), som till exempel sysselsättning.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att ringa kommunens servicecenter eller genom att skicka brev till biståndsenheten Funktionsnedsättning.
I samtalet eller brevet, som blir din ansökan, anger du vilka LSS-insatser du vill resa mellan och varför du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Ansvarig handläggare kontaktar dig och gör en utredning innan denne fattar beslut.

Vad kostar det?

Turbunden resa, som beviljas enligt SoL (socialtjänstlagen), är kostnadsfri.

Utförare

Värmdö kommun har avtal med företaget Haninge & Nynäshamns Taxi AB

Synpunkter och avvikelser

Har du synpunkter eller frågor angående själva resan kan du själv kontakta Haninge & Nynäshamns Taxis kundtjänst på telefon 08-520 111 11 / 08-777 45 00 Länk till annan webbplats. eller via e-post Info@hanytaxi.se


Här kan du rapportera avvikelser till

Kontakt - Haninge Nynäshamn Taxi Länk till annan webbplats.

Vid terminsstart önskar vi få dina önskemål om grundbeställning för korttidstillsyn senast fyra veckor före skolstart.

.

Ta kontakt via servicecenter