Turbunden resa

För dig med funktionsnedsättning som deltar i kommunal verksamhet så som skola, korttidstillsyn eller daglig verksamhet enligt LSS, kan turbunden resa vara ett alternativ.

För dig finns möjlighet att söka turbunden resa om du inte har rätt till skolskjuts, färdtjänst eller på annat sätt kan tillgodose ditt behov. Du ansöker då om detta hos din biståndshandläggare.

Ta kontakt via servicecenter