Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

På denna sid kan du läsa mer om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård, specifikt i förhållande till Landstinget.

Hälso- och sjukvård

Särskilda boenden

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå på vård- och omsorgsboenden, demensdagvård och korttidsplatser för personer fyllda 65 år eller mer.

Kommunen ansvarar även för hälso- och sjukvården i gruppbostäder och dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

I Stockholms län är det landstinget som genomför hälso- och sjukvård åt kommunen i gruppbostäder och dagverksamheter för personer med funktionsnedsätt­ning.


När du behöver råd och hjälp

Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms län. Vårdguiden finns på nätet, som telefontjänst och som tidning för dig som bor i länet.

Har du behov av sjukvård eller rehabilitering i ditt hem kan du kontakta din vårdcentral.

Du kan ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Patientskadeförsäkring

Den som har drabbats av en patientskada orsakad av en kommunal vårdgivare försäkrad hos SRF eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi kan enkelt göra en skadeanmälan med nedanstående blankett.

Anmälan till patientskadeförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tandvård

Ansvaret för tandvården ligger hos landstinget. Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Det är kommunen som bedömer om ditt omvårdnadsbehov ger rätt till tandvårdsstöd. Kontakta socialkontoret eller biståndshandläggare äldre för mer information.

Mer information


Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.