Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan.

Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Läs mer om SIP på

1177 Vårdguidens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter för SIP

Värmdö kommun har tillsammans med landstinget och hemtjänsten gjort blanketter som stöd i arbetet med att skapa din egen individuella plan. Klicka på länken nedan för att ladda hem dem.

STORSTHLM kommuner i Samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till utförare

Sedan 2010 gäller att en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om regionen, kommunen eller den enskilde bedömer att det behövs. Målgruppen är såväl vuxna som barn, som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt Hälso- och sjukvårdslagen, §3f HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL.