Tandvård

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till nödvändig tandvård.

Ansvaret för tandvården ligger hos landstinget.

Vissa sjuka, äldre och funktionshindrade har rätt till subventionerad tandvård, så kallad nödvändig tandvård.

Nödvändig tandvård är den tandvård som krävs för att man ska kunna äta, skratta, prata och för att man inte ska ha ont från sina tänder.

Kontakta kommunen för mer information.

Alla barn och ungdomar har rätt till regelbunden tandvård till och med det kalenderår de fyller 19 år. 

Statligt tandvårdsstöd för vuxna

Det finns ett statligt tandvårdsstöd som består av ett allmänt tandvårdsbidrag till alla som fyllt 20 år, och ett skydd mot höga kostnader. Mer information finns på Vårdguiden.