Stöd vid demens

​Stimulans och social samvaro är viktigt vid en demenssjukdom. I kommunen finns dagvård, avlösarservice, demensboende och avlösning som ett stöd.

Omkring 150 000 personer lider av någon demenssjukdom i Sverige idag. Det är viktigt att komma till utredning så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, så att behandling kan påbörjas innan sjukdomen förvärras.

För att få utredning av minnessvårigheter och misstänkt demenssjukdom kan du själv eller en anhörig kontakta din vårdcentral. På vårdcentralen påbörjas en utredning, och i vissa fall remitteras du vidare till specialistklinik för vidare utredning.

 

Dagvård

För personer som har demenssjukdom och bor i sitt ordinarie hem, finns dagvård. Målsättningen är att ge gästerna en social gemenskap och att stimulera till aktivitet för att kunna behålla de fysiska, psykiska och intellektuella funktionerna så länge som möjligt. Verksamheten ska dessutom underlätta för anhöriga och närstående genom avlösning och stöd.

Dagvård bedrivs på Daghöjden vid Värmdö kyrka, Dagskär i Gustavsbergs centrum och Solrosbacken på Ljungs äldreboende.

Särskilt boende för äldre

Alla särskilda boenden för äldre har speciella avdelningar för personer med demenssjukdom.

Demenssjuksköterska

Som stöd för dig som är anhörig/närstående till en person med kognitiv sjukdom finns en demenssjuksköterska som du kan vända dig till om du behöver rådgivning om demenssjukdom. För tillfället är denna roll vakant.