För biståndshandläggare i andra kommuner

För att på bästa sätt kunna tillgodose omsorgsbehovet för de personer som tillfälligt vistas i Värmdö kommun behövs planering och samverkan mellan bosättningskommun och vistelsekommun.

Viktigt att tänka på!

 • Bosättningskommunens beslutade insatser måste vara anpassade till förutsättningarna i bostaden för den tillfälliga vistelsen.
 • Beställning från bosättningskommunens verksamhetssystem ska bifogas via vår e-tjänst: Beställning av tillfällig vistelse (varmdo.se) Länk till annan webbplats.
 • Beställning skall inkomma 14 dagar innan insatserna ska påbörjas.
 • Bosättningskommunens primärvård ansvarar för att beställa hälso- och sjukvårdsinsatser samt hjälpmedel/hemrehabilitering under den tillfälliga vistelsen.
 • Beroende på vilka beviljade insatser den enskilde har så kan den enskilde behöva lämna ut flera nycklar till hemtjänstutföraren/hemtjänstutförarna.
 • Bosättningskommunen informerar den enskilde som har blivit beviljad ett trygghetslarm om att larmet måste lämnas tillbaka till hemtjänstutförare när den tillfälliga vistelsen är avslutad.
 • Bosättningskommunen är skyldig att rapportera beslut som inte går att verkställa till IVO.
 • Den utförda tiden hos brukaren kommer redovisas på fakturan och det eventuella underlag som skickas med den, fakturan kommer månaden efter slutförda insatser.

Hemtjänst på öar

 • Då förutsättningarna är annorlunda när det gäller att utföra hemtjänst på öar utan fast vägförbindelse vill vi att ni kontaktar Djurö hemtjänst för att samråda innan ni skickar beställning: Djurö hemtjänst - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.
 • Det är inte möjligt att ha nattillsyn på en ö.
 • Ska en person ha trygghetslarm på en ö så ska det finnas en ringkedja på tre personer som alltid kan svara på ett larm, hemtjänsten åker inte på larm på öar.
 • Tillkommande kostnader utöver verkställigheten, exempelvis för eventuella båttaxiresor, faktureras bosättningskommunen.

Från och med 2023 skickas beställning om tillfällig vistelse i Värmdö kommun via vår e-tjänst.

 


Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på Värmdö kommun.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se