Anhörigstöd LSS och socialpsykiatri

Du som vårdar eller stödjer en närstående som har en funktionsvariation eller en psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd från kommunen.

Anhöriga/närstående kan vara någon i familjen eller en släkting, men även en vän eller granne.

Det är oftast en självklarhet att ställa upp när någon som står en nära behöver hjälp och stöd. För att orka kan man ibland behöva eget stöd då det inte är ovanligt att känna oro, stress, sorg, trötthet och en känsla av ensamhet.

Anhörigstödet är kostnadsfritt och sker under tystnadsplikt.

Det här erbjuder kommunen

  • Samtal av avlastande och vägledande karaktär, via telefon, över länk eller fysiskt möte.
  • Telefontid två gånger i veckan: tisdagar klockan 16-17 och torsdagar klockan 17-18.
  • Du kan boka tid via telefon eller e-post.
  • Anhöriggrupp: Kreativt skapande genom uttryckande målning.

Innan det blir för tungt, ta kontakt med anhörigstödet!

Kontakt

Kontakt - samtal

Jenny Karlsson

Anhörigkonsulent

08-570 471 21

anhorigstod@varmdo.se

Kontakt - anhöriggrupp, kreativt skapande

Lisbeth Rarysson

Konstterapeut och pedagog

073 855 93 95

lisbeth.rarysson@varmdo.se