Boendestöd

Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsvariation. Det innebär att personal stöttar dig i ditt eget hem för att du ska kunna klara ett självständigt liv.

Boendestöd innebär att personal kommer hem och stöttar dig i ditt eget hem så att din vardag fungerar. En annan viktig uppgift är att bryta eventuell isolering. Målsättningen är att du så småningom ska bli självständig.

Boendestöd kan bland annat innebära träning och stöd med tvätt, städ och inköp, ekonomisk planering, besök hos läkare eller social samvaro.

För att få dessa insatser ska du ha kontakt med socialkontoret och tillsammans med din handläggare göra en planering.