• Väg 222 delvis avstängd
    18.03 Fortsatt trafikstörningar på SkurubronTrafikverket meddelar att Skurubron åter är öppen för trafik, dock förekommer det ännu en del begränsningar som leder till köer.Alla kommunala förskolor har öppet tills alla barn är hämtade. Vi uppmanar till att försöka hjälpa varandra med hämtningar i skolor och förskolor. Du kan själv hålla dig uppdaterad om trafikläget på www.trafiken.nu samt kollektivtrafi...
    Mer information

Charlottendal - Skoltomten

Området runt Charlottendal består av till stora delar av nybyggnation och angränsar bland annat till Porslinskvarteren i Gustavsbergs hamn.

Fastigheten – Gustavsberg 1:187 – är belägen cirka 1,5 km sydost om centrala Gustavsberg. Fastigheten är cirka 32 500 kvm stor och nås via Blå Blomvägen som ligger direkt norr om Värmdö marknad.

På fastigheten planeras byggnation av:
- Förskola
- F-9 skola
- Idrottshall

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 - 2019-06-20

Nyhetsbrev 2 - 2019-09-12

Prenumera på nyhetsbrev för skoltomten

Utöver projekthemsidorna erbjuder vi möjligheten att prenumerera på ett månatligt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer att innehålla mer detaljerad information om kommande byggaktiviteter och kommer även det att läggas upp på denna projekthemsida.

Om du ger oss din e-postadress kan vi skicka dig en länk till det senaste nyhetsbrevet så snart det publicerats.För mer information

Om du har frågor om projekten så är du välkommen att kontakta oss via kommunens servicecenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se

Björn Hedin, projektchef fastighetsavdelningen
Therese Timmas, projektledare fastighetsavdelningen