Pilhamn, Brunn 1:507 m.fl.

En detaljplan för Brunn 1:507 m.fl. Pilhamn har tagits fram med huvudsyfte att tillskapa ett särskilt boende för äldre personer med stora omvårdnadsbehov.

Om projektet

Efter en markanvisning som Seniorgården vann kommer det att byggas ungefär 70 lägenheter.

Läs mer om markanvisningen >>

Kommunen ansvarar utbyggnad av de allmänna anläggningarna, det vill säga gator, vatten/avlopp och park, medan Seniorgården ansvarar för uppförandet av det särskilda boendet.

En målsättning med projektet är även att göra strandområdet mer tillgängligt för naturupplevelser för både boende och allmänheten.

Status i projektet

Pilhamn har precis gått in i ett genomförandeskede. Det innebär att förberedande arbeten inför utbyggnad enligt detaljplanen pågår. Hela projektet beräknas vara färdigställt 2023.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan D233 för Brunn 1:507 m.fl. fick laga kraft 2017-11-02.

Du hittar handlingar på kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Olof Eriksson via kommunens servicecenter på telefon
08-570 470 00 eller mejla olof.eriksson@varmdo.se