Enkät - Nybyggnadskarta med egenkontroll

Vänligen fyll i nedan, där 1 är lägst betyg och 5 högst.

Hur nöjd är du med….
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Utformningen (användbarheten) av kartan som du fått levererad?

Leveranstiden av kartan?

Den information som du har fått från oss rörande kartan/mätning?

Det bemötande du fått från oss?

Sättet att beställa kartan på?

Tillgängligheten till oss vid eventuella frågor om kartan?
Prisvärdhet
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Nybyggnadskartan är inte skattefinansierad utan betalas via karttaxan. Hur prisvärd anser du att kartan är?